Vậy nếu sau này tôi làm xong thủ tục sang tên đổi chủ mà bên mua không chịu thanh toán số tiền còn lại thì tôi có lấy lại được đất không?

Cảm ơn công ty Luật Minh Khuê

Người gửi: TTML

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Nếu bên mua không thanh toán số tiền còn lại thì có thể lấy lại đất không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Nội dung tư vấn:

Hiện nay, pháp luật dân sự không quy định cụ thể trong những trường hợp nào các bên có quyền chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng, cũng không quy định mức độ vi phạm nghĩa vụ cụ thể của các bên đến mức độ nào thì bên còn lại sẽ có quyền đơn phương chấm dứt hay hủy bỏ hợp đồng. Bộ luật Dân sự 2005 đề cao nguyên tắc tự do thỏa thuận của các bên vì thế, với trường hợp của bạn, nếu sau này bạn làm xong thủ tục sang tên đổi chủ mà bên mua không chịu thanh toán số tiền còn lại thì bạn có thể lấy lại được đất nếu có đủ các điều kiện do pháp luật quy định dưới đây.

Thứ nhất, bạn có thể yêu cầu hủy bỏ hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật vì việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của bên mua được xem là vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005:

"Điều 438. Nghĩa vụ trả tiền  

1. Bên mua phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì phải trả đủ tiền vào thời điểm và tại địa điểm giao tài sản.

2. Bên mua phải trả lãi, kể từ ngày chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 305 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác."

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng đất đai, nhà ở

Hoặc trong trường hợp bạn và bên mua có thỏa thuận trong hợp đồng là việc không thanh toán của bên mua là điều kiện hủy bỏ hợp đồng:

"Điều 425. Huỷ bỏ hợp đồng dân sự

1. Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

4. Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại."

Việc hủy bỏ hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi bạn đã có yêu cầu nhưng bên mua không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình. Lúc này bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của bạn.

Thứ hai, về hậu quả của hợp đồng sau khi bị hủy bỏ theo quy định trên: " Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền". Do đó, trong trường hợp của bạn, nếu hợp đồng bị hủy bỏ thì bạn sẽ được hoàn trả lại phần diện tích đất mà bạn đã chuyển nhượng quyền sử dụng.

Do đó, khi bạn đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán của họ. Đồng thời, nếu việc chậm hoặc không thanh toán của họ gây ra thiệt hại cho bạn thì bạn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự với những thiệt hại vật chất thực tế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

>> Xem thêm:  Sổ đỏ đứng tên một mình vợ khi bán chồng có phải ký tên hay không ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự. 

 

 

>> Xem thêm:  Những thắc mắc về mảnh đất thuộc quy hoạch ?