Em không tìm hiểu kĩ nên ký vào hồ sơ cho vay được bên công ty đó soạn sẵn. Em nộp được 9 tháng nhưng giờ em thất nghiệp không có khả năng thanh toán. Bên công ty gọi đến nói em phải thanh lý hợp đồng với số tiền gần 36.000.000 đồng. em không hiểu tại sao đã nộp được 9 tháng mà vẫn phải trả 36.000.000 đồng. Nếu giờ em không nộp thì sẽ bị xử lý thế nào?

Em xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về hợp đồng vay trả góp ?

Luật sư tư vấn Luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tời Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với thông tin bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật tố tụng dân sự 2004

Nội dung tư vấn:

Trường hợp của bạn có hai vấn đề đó là: Hợp đồng mua bán tài sản theo hình thức trả dần và hợp đồng vay tài sản.

Đối với hợp đồng mua bán tài sản theo hình thức trả dần:

Điều 461. Mua trả chậm, trả dần

"1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận vật mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác"

Bạn mua chiếc xe máy với giá là: 1.660.000 x 18 + 10.000.000 = 30.880.000 đồng. Bạn mới trả được 20.880.000 đồng và còn nợ lại 10.000.000 đồng. Sau khi hoàn thành thủ tục vay tài sản với số tiền là 36.000.000 nhân viên công ty đã trừ luôn vào khoản nợ trả dần trước đó nên hợp đồng mua chiếc xe máy này đã thực hiện xong. nhưng vấn đề lại nảy sinh trong hợp đồng vay tài sản.

Điều 471. Hợp đồng vay tài sản

"Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định".

Bạn nhận từ công ty 26.000.000 đồng nhưng bạn sẽ phải trả 36.000.000 vì số tiền 10.000.000 kia bạn đã dùng vào việc thanh toán hợp đồng mua xe máy. Trong hợp đồng này bạn đã thanh toán được 2.165.000 x 9 = 19.485.000 đồng nên số tiền bạn còn phải thanh toán là 16.515.000 đồng. Do vậy,công ty yêu cầu bạn phải thanh lý hợp đồng với số tiền gần 36.000.000 đồng là trái quy định của pháp luật. Nếu hai bên không yêu cầu được với nhau mà xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ là chủ thể có thẩm quyền giải quyết.

Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án
"1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.
2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Bộ luật này.
5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
9. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định".

Như vậy, nếu một trong hai bên khởi kiện thì tranh chấp này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật TTDS.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật và thông tin mà quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhâ, tổ chức tham khảo.

TRÂN TRỌNG./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.