Người gửi: Đ.Đ.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về hủy hợp đồng mua bán đất ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.1975

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý :

 Luật Đất đai 2013 

 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch

Nội dung phân tích:

Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

 

...

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Khoản 3 Điều 188  Luật đất đai năm 2013 quy định : " Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính."

Như vậy căn cứ vào khoản 1 điều 167 và Khoản 3 điều 188 Luật đất đai 2013 thì pháp luật quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập bằng văn bản, phải được công chứng và chứng thực. Ngoài ra thời điểm chuyển quyền sử dụng đất là thời điểm người chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan đăng ký đất đai.Trong trường hợp của bạn gia đình bạn đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có chứng thực tại UBND xã nơi cư trú nên hợp đồng chuyển nhượng của bạn có hiệu lực pháp luật. Do đó bạn muốn hủy hợp đồng chuyển nhượng đất thì phải thỏa mãn yêu cầu sau:

- Bạn chưa tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

Căn cứ vào điều 38 nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch thì : " Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện tại cơ quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch". Như vậy để hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn cần phải có sự đồng ý của bên nhận chuyển nhượng và hai bên đến UBND xã nơi đã chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hủy hợp đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.