A là công ty, trong giấy phép đăng ký kinh doanh không có ngành nghề cho thuê phần mềm, nên A không thể mua phần mềm của chúng tôi và ký hợp đồng cho thuê phần mềm cho B, C và D. B, C và D lại không có khả năng chi trả tiền mua phần mềm nên không muốn ký hợp đồng mua phần mềm trực tiếp với công ty chúng tôi. Chúng tôi xin nhờ luật sư tư vấn cho chúng tôi nên ký hợp đồng như thế nào cho phù hợp. Chúng tôi xin cảm ơn nhiều! 

Người gửi: T.K

Câu trả lời được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về loại hợp đồng cần ký kết ?

Luật sư tư vấn trực tiếp về pháp luật doanh nghiệp: 1900.6162.

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê, về thắc mắc bạn gửi về, chúng tôi xin được giải đáp và tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

>> Xem thêm:  Trách nhiệm pháp lý của cổ đông công ty cổ phần dựa trên vốn điều lệ ?

Để xác định được ký hợp đồng như thế nào là phù hợp thì còn cần phải dựa vào quy chế và phạm vi, nguyên tắc cung ứng dịch vụ của công ty bạn, trường hợp này công ty bạn có thể làm hợp đồng 3 bên, A sẽ lập hợp đồng thuê phần mềm với công ty bạn và chỉ định B, C, D sử dụng và chịu sự quản lý của A.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình hoạt động và ký kết hợp đồng giữa các công ty, công ty A có thể đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh là cho thuê phần mềm vào nội dung đăng ký doanh nghiệp của mình, từ đó có thể ký hợp đồng cho thuê với các công ty B, C và D. Luật doanh nghiệp 2014 có quy định rõ về vấn đề này như sau:

"Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;

>> Xem thêm:  Tỷ lệ góp vốn ảnh hưởng gì đến quyết định của hội đồng thành viên ? Quy định về quyền góp vốn của nhà đầu tư ?

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng góp vốn mới nhất 2021 và Mẫu giấy chứng nhận vốn góp công ty cổ phần