Em hiện tại do học tập không tốt nên vẫn đang học ở trường, năm nay là năm thứ 5. Nhưng gần đây địa phương gọi em đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Em đã lên trường xin giấy xác nhận đang là sinh viên trường( tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, trường đại học này là trường đầu tiên em theo học từ khi mới vào đại học) . Sau khi nộp giấy cho địa phường thì ban quân sự không đồng ý tạm hoãn. Em vẫn không hiểu tại sao? Vì hiện tại em vẫn đang là sinh viên của trường đại học và vẫn chưa tốt nghiệp. Trường hợp này em phải làm sao ? Cảm ơn luật sư.

Người gửi: A.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về quy định miễn thức hiện nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc về cho chúng tôi, với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi bổ sung 2005

Nghị định số 38/2007/NĐ - CP do Chính phủ ban hành ngày 15/03/2007 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn
gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối vớicông dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT  ngày 22/01/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung 2005 hiện hành thì các trường hợp sau sẽ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình:

- Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;
 
- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;
 
- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;
 
- Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;
 
- Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
 
- Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;
 
- Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
 
Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Thông tư 38/2007/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT  và Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT  đã hướng dẫn và quy định cụ thể về hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:
 
a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;
 
b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;
 
c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;
 
d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;
 
đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
 
e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;
 
g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.
 
Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.
 
2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:
 
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;
 
b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;
 
c) Một con trai của thương binh hạng hai;
 
d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.
 
3. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.
 
4. Chính phủ quy định cụ thể vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn”.

a) Công dân có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ và học viên là hạ sĩ quan, binh sĩ đang học tập tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.
 
b) Công dân đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo hình thức giáo dục chính quy tập trung gồm:
 
- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;
 
- Trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề;
 
- Các đại học, trường cao đẳng, trường đại học;
 
- Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương;
 
- Các trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam.
 
c) Học viên đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở hoặc cấp trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục.
 
d) Công dân đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo mười hai tháng trở lên.
 
đ) Công dân đang học tập tại các trường quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 1 Điều này được tính từ ngày công dân đã làm xong thủ tục nhập học và đang học tập tại trường. Trường hợp công dân nhận được Lệnh gọi nhập ngũ và Giấy báo nhập học vào các trường trong cùng một thời điểm thì phải chấp hành Lệnh gọi nhập ngũ và không thuộc đối tượng được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ”.
 
2. Công dân nêu tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều này chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ.
 
- Thời gian một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khoá học.
 
- Một khoá học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo, trường hợp đào tạo liên thông phải liên tục không gián đoạn.

3. Những công dân sau đây không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình.
 
a) Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại khoản 2 Điều này;
 
b) Đang học nhưng bị buộc thôi học;
 
c) Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
 
d) Hết thời hạn học tập tại trường một khoá học;
 
đ) Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trường;
 
e) Đang theo học khóa đào tạo tập trung đầu tiên nhưng bỏ học để chuyển sang học khóa đào tạo của trường khác
 
4. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì có thể được tuyển chọn, gọi nhập ngũ.

Theo đó, thì chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung đầu tiên, trường hợp tiếp tục học tập ở các khoá khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Theo như thông tin bạn cung cấp thì 1 khóa học của bạn là 4 năm theo quy định thì bạn chỉ được tạm hoãn trong thời gian 4 năm của khóa học đó việc thành tích học tập của bạn không tốt nên phải học thêm 1 năm sẽ không được tính là thời gian đào tạo của 1 khóa học và sẽ không được tạm hoãn trong trường hợp này.

Do đó, việc ban chỉ huy quân sự tại địa phương không đồng ý giấy tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự của bạn là đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn, hy vọng có thể giúp bạn giải đáp được những thắc mắc của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email   Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc gọi điện để được Tổng đài luật sư tư vấn qua điện thoại, gọi:  1900.6162 .

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự - Công ty luật Minh Khuê