Nay người lao động nghỉ việc chốt sổ BH, thanh chế độ ốm đau thì BHXH tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Công ty và người lao động phải truy nộp mức đóng BHXH do chênh lệch mức lương tham gia BHXH theo hệ số thấp hơn mức lương tối thiểu vùng của năm 2013, 2014,2015 trước khi chốt sổ và giải quyết chế độ.

Hỏi BHXH Đồng tháp truy nộp có đúng quy định của Luật BHXH không? vì việc truy nộp làm ảnh hưởng rất lớn đến người lao động và Doanh nghiệp.

Xin cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê

 

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư của Công ty luật Minh Khuê tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Điểm a Khoản 1 Điều 4, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 103/2012/NĐ-CP:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).”

“Điều 4. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng

1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm:

a) Mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu.”

“Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2013. Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 và các chế độ quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.”

Công ty bạn sau khi cổ phần hóa thì sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Bởi vậy, mức lương tối thiểu sẽ áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2013.

Trên đây là tư vấn của Luật sư về vấn đề bạn hỏi. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua tổng đài tư vấn pháp luật về lao động: 1900.6162 để Luật Sư hoặc công ty Luật Minh Khuê giải đáp, hỗ trợ trực tuyến.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Luật Minh Khuê biên tập