Chào bạn, công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi giải đáp như sau: 

1. Căn cứ pháp lý. 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;

Luật doanh nghiệp 2014; 

2. Nội dung phân tích

Chào luật sư. Cho e hỏi là khi người đại diện của hộ kinh doanh bị chết thì ai sẽ là người đại diện cho hộ kinh doanh đó ạ.? Mong sớm nhận được phản hồi. E xin cảm ơn .

 Hiện nay, theo quy định hiện nay của pháp luật chưa có tình huống dự trù đối với vấn đề này, tuy nhiên theo quy định của bộ luật dân sự 2005, hướng dẫn các quy định pháp luật về thừa kế, người thuộc hàng thừa kế thứ nhất sẽ được hưởng di sản thừa kế đối với trường hợp không có di chúc. Những người thừa kế có thể thỏa thuận cử một người đứng ra để đứng tên trên hộ kinh doanh cá thể và tiếp tục hoạt động kinh doanh. Người này sẽ làm thủ tục thay đổi nội dung trên giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại điều 75 nghị định 78/2015/NĐ-CP. 

"Điều 75. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

c) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ".

em muốn hỏi quy định người đại diện pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải sở hữu trên 10% vốn góp được quy định tại văn bản pl nào?

 Hiện nay không có quy định nào thành viên sở hữu trên 10% vốn góp mới được trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty. Mặt khác theo quy định tại điều 13 luật doanh nghiệp 2014 có quy định liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH có thể nhiều hơn một người đại diện theo pháp luât. 

"Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

Chào Luật sư! Công ty Chúng Tôi là Công ty cổ phần niêm yết đại chúng, không có vốn nhà nước, Người đại diện pháp luật của Công ty có chị gái là thành viên trong Hội đồng quản trị. Hiên tại, Công ty khuyết Kế toán trưởng và định bổ nhiệm cho Chị gái của Người đại diện pháp luật Công ty làm Phó Tổng Giám đốc Kiêm Kế toán trưởng (Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc này). Trong trường hợp này Công ty chúng tôi có làm bổ nhiệm nhân sự Kế toán trưởng được hay không?

Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2014, tại điều 151 quy định điều kiện làm thành viên hội đồng quản trị như sau:

Điều 151. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Như vậy trong trường hợp này, nếu chị gái bạn là thành viên hội đồng quản trị không bị hạn chế giữ chức vụ kiêm kế toán trưởng. Tuy nhiên chị đấy sẽ phải đáp ứng các tiên chuẩn của một kế toán trưởng theo quy định của luật kế toán. 

Tôi xin hỏi một câu: Tôi là người đại diện pháp luật cho một công ty tnhh và là giám đốc, mới đây tôi đươc tuyển dụng vao nghành công an tôi đã làm uỷ quyền điều hành toan bo cong ty cho người khác vậy tôi có vi phạm gì không?

 Theo quy định tại khoản 2 điều 18 luật doanh nghiệp 2014 quy định những trường hợp không được giữ chức danh là người quản lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Căn cứ vào quy định trên, nếu anh thi tuyển vào công an anh sẽ thuộc đối tượng bị cấm, không được đứng ra quản lý hoặc thành lập doanh nghiệp. Do vậy, nếu như anh chưa được bổ nhiệm hoặc trúng tuyển vào công an, anh được quyền ủy quyền cho người khác quản lý hoạt động kinh doanh của công ty mình. Nhưng khi đã trở thành sỹ quan, hạ sỹ quan, anh không được phép tham gia quản lý doanh nghiệp và phải thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của mình cho người khác như vậy mới phù hợp với quy định của pháp luật. 

Thưa luật sư, Hiện tại công ty tôi đã thay đổi người đại diện pháp luật mới. Có một vấn đề sai phạm còn tồn đọng mà Giám đốc cũ đã gây ra như vi phạm pháp luật về nghĩa vụ thuế. Vậy thì người được bổ nhiệm làm giám đốc mới có chịu trách nhiệm về những hành vi sai phạm mà giám đốc cũ đã làm hay không?Người giám đốc cũ sẽ chịu trách như thế nào khi không còn làm giám đốc nữa?. Kính mong luật sư giải đáp thắc mắc này Chân thành cảm ơn. -- Thanks and Best Regards! NgọcTân. 

Hiện nay bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty, về nguyên tắc bạn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật liên quan đến hoạt đông của công ty cũng như nghĩa vụ trả nợ nếu có. Tuy nhiên, trách nhiệm cá nhân nếu bạn chứng minh được người cũ có sai phạm bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những hành vi của họ. Tuy nhiên, công ty bị khởi kiện hay bị cơ quan thuế mời lên làm việc, bạn sẽ phải tiến hành hợp tác và đại diện cho công ty vì bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Bạn cho minh hỏi rõ 1 chút . Minh đang làm tại công ty cổ phần hiện nay cty đang thoái vốn và bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên chức, minh cũng nhận đk thông báo và đã đăng ký mua . Nhưng hiện nay giám đốc mình nói mua hay ko mua vẫn phải viết giấy ủy quyền. Bạn làm ơn tư vấn giúp mình đk rõ hơn. Cám ơn bạn.

Theo quy định của bộ luật dân sự có quy định liên quan đến ủy quyền có quy định đấy là quyền của cá nhân, như vậy nếu như bạn không muốn ủy quyền cho người khác đứng ra quản lý phần vốn góp của mình nhưng công ty yêu cầu như vây bạn có thể làm đơn kiến nghị yêu cầu công ty đưa ra rõ lý do. Vì nếu bạn mua cổ phần do thoái vốn đây là cổ phần của bạn, bạn có quyền định đoạt đối với số cổ phần này cũng như ủy quyền hay không ủy quyền cho người khác đứng ra quản lý, đại diện thay mình quản lý cổ phần của mình tại công ty là quyền của bạn. 

Chào luật sư, Giám đốc Công ty chúng tôi muốn ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh thực hiện các công việc thường xuyên của Chi nhánh. Vì không muốn làm lại ủy quyền khi thay đổi giám đốc chi nhánh. Do đó, Giám đốc công ty của tôi muốn lập giấy ủy quyền và chỉ ghi là ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh mà không ghi cụ thể tên của ai. Ủy quyền như vậy có đúng pháp luật không? Kính mong luật sư giải thích giúp. Chân thành cảm ơn luật sư.

"Điều 581. Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định".

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn doanh nghiệp