Vậy tôi phải khai báo thuế ở văn phòng chính hay ở chi nhánh? Quy định nào xác nhận nội dung này?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.B

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời: 

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp xin được tư  vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

-Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

-Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về thuế

>> Xem thêm:  Phân biệt thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng ?

-Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung phân tích

-Về địa điểm khai thuế GTGT:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định như sau:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Như vậy, Theo quy định của pháp luật thì công ty sẽ khai thuế tập trung tại trụ sở chính. Trường hợp mà chi nhánh này có đủ điều kiện và có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

-Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

>> Xem thêm:  Thuế môn bài là gì ? Quy định pháp luật về thuế môn bài

Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định:

"Điều 16. Sửa đổi Điều 12, thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Như vậy, trong trường hợp này, sẽ có hai trường hợp:

+ Nếu chi nhánh là chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh khai thuế TNDN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh

+Nếu chi nhánh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải khai thuế TNDN mà sẽ do công ty khai tập trung tại trụ sở chính.

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

-Thuế môn bài:

khoản 2 Mục 2 Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC có quy định như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế cấp nào thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế cấp đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc nằm ở các điểm khác nhau trong cùng địa phương thì cơ sở kinh doanh nộp thuế Môn bài của bản thân cơ sở, đồng thời nộp thuế Môn bài cho các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc, đóng trên cùng địa phương. Các chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu đóng ở địa phương khác thì nộp thuế Môn bài tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh.”

Như vậy, do chi nhánh này ở cùng địa phương với trụ sở chính nên trụ sở chính sẽ nộp thuế môn bài cho cả chi nhánh tại cùng một cơ quan thuế.

-Thuế thu nhập cá nhân:

Khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/NĐ-CP quy định như sau:

"c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân."

Như  vậy, thuế thu nhập cá nhân của người lao động trong chi nhánh sẽ khai tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh đó.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của anh, cảm ơn anh đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng là gì ? Quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng