Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân  Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về phân chia quyền nuôi dạy con cái sau khi li hôn ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận đươc câu hỏi của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của chị chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật hôn nhân và gia đình 2014;

Nội dung

Căn cứ vào điều 81 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ  trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn:

"Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con".

Như vậy, căn cứ vào quy định này thì cha mẹ sau khi ly hôn vẫn có quyền, nghĩa vụ trông mon, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên. Nếu như con từ đủ 7 tuổi trở lên thì Tòa án sẽ hỏi nguyện vọng của con là con muốn ở với ai thì sẽ xem xét nguyện vọng của con. Còn con sáu tuổi sẽ do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận thì các bên sẽ chứng minh năng lực tài chính cũng như điều kiện chăm sóc, giáo dục cho con sẽ là tốt nhất, đảm bảo điều kiện phát triển tốt nhất cho con. 

Tại điều 82 của luật hôn nhân gia đình 2014 cũng có quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con khi không là người trực tiếp nuôi dưỡng con.

"Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó".

Điều 83 luật hôn nhân gia đình cũng có quy định về nghĩa vụ của người trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

"Điều 83. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con".

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH