Vậy em muốn hỏi là:

1. Khi em nghỉ việc thì em sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ?

2. Nếu trong quyết định nghỉ việc ghi lý do là em đơn phương chấm dứt với công ty thì có ảnh hưởng gì không ? Hay là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ?

3. Còn số tiền mà công ty trợ cấp nghỉ việc trong trường hợp nào thì em được hưởng ?

Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:   1900.6162

 

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

Trả lời:

Kính chào bạn N.T.T, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

2. Nội dung phân tích

2.1. Quyền lợi của bạn khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Trước hết, chúng tôi xin phân tích thế nào là "thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động": được gọi là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động khi một bên đưa ra yêu cầu chám dứt hợp đồng lao động và được sự đồng ý, chấp thuận của bên còn lại. Về mặt quy định của pháp luật, các trường hợp được coi là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động không được liệt kê trong các trường hợp đặc biệt chấm dứt hợp đồng lao động, như chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ, hay là vì lý do kinh tế, vì quyền và nghĩa vụ của các bên trong các trường hợp này là khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, người lao động có thể rơi vào trường hợp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động do sự không rõ ràng từ phía người sử dụng lao động. 

Trường hợp của bạn, chúng tôi cho rằng, nếu công ty chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do tinh giảm biên chế được coi là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ, chứ không phải thuộc trường hợp thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, với câu hỏi quyền lợi của bạn khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chúng tôi xin tư vấn như sau: 

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc từ người sử dụng lao động. Điều 48 BLLĐ 2012 quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc".

Điều 36 BLLĐ 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã".

Xét theo Điều 48 BLLĐ 2012 về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc thì trường hợp của bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc, mà thay vào đó bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 (sắp tới là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực vào ngày 01/01/2016). Bởi Luật này quy định: "Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc ( mất việc) là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc", mà theo thông tin bạn cung cấp thì bạn bắt đầu làm việc và đóng bảo hiểm xã hội vào năm 2009, theo quy định tại của pháp luật bảo hiểm xã hội, bắt đầu từ ngày 01/01/2009 bảo hiểm thất nghiệp là bắt buộc đối với tất cả người lao động. Do đó, bạn đã có khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc hay mất việc mà được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Về vấn đề hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

- Về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

"Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này".

- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải đăng ký thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm địa phương. Nếu sau thời gian này bạn không đăng ký thất nghiệp, sẽ được mặc nhiên là bạn không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Về mức hưởng: 

"1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên".

2. Nếu trong quyết định nghỉ việc ghi lý do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, so với những phân tích ở trên thì không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của bạn. Dù bạn chấm dứt hợp đồng lao động theo sự thỏa thuận hay đơn phương thì bạn vẫn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà không được hưởng trợ cấp thôi việc. 

3. Theo như phân tích ở trên thì khi chấm dứt hợp đồng lao động bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc cũng như mất việc từ phía công ty mà hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan bảo hiểm, do đó, đối với khoản tiền trợ cấp từ phía công ty, chúng tôi khẳng định với bạn là khoản tiền trợ cấp này không được quy định trong pháp luật, mà là do thiện ý của công ty trợ cấp cho bạn mà thôi. Do vậy, chúng tôi cho rằng, bạn có thể nhận số tiền khi nhận quyết định nghỉ việc từ công ty hoặc khi bàn giao công việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?