Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về quyền nhận di sản thừa kế ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 thì mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trong câu hỏi cảu bạn có đề cập đến trường hợp bố bạn mất thì tài sản sẽ được giải quyết theo pháp luật hoặc theo di chúc.

Đối với thừa kế theo pháp luật: Căn cứ điểm a khoản 1 điều 676 BLDS 2005 thì bà nội bạn (mẹ đẻ của người để lại di sản) tuy đã tái giá nhưng là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật. Do đó, bà bạn sẽ được hưởng phần di sản bằng những người thừa kế cùng ở hàng thừa kế thứ nhất. Quy định về thừa kế theo pháp luật được thể hiện tại Điều 676 BLDS như sau:

“ Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Trường hợp bố bạn mất đi và có để lại di chúc thì pháp luật có quy định về quyền của người lập di chúc như sau:

“Điều 648.Quyền của người lập di chúc  

Người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

Theo đó, bố bạn có thể lập di chúc truất quyền thừa kế của bà bạn hoặc cho bà bạn hưởng thừa kế một phần hoặc toàn bộ di sản của mình. Trong trường hợp bà bạn bị truất quyền hưởng di sản hoặc chỉ được hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật thì căn cứ điều 669 BLDS 2005, bà bạn vẫn có quyền hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. điều này đucợ quy định tại Điều 669 BLDS 2005 như sau:

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc  

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê