Tôi là người Việt Quốc tịch Đức,hiện đã được cấp giấy miễn thị thực, theo luật hiện hành tôi có thể đứng tên chủ quyền nhà đất căn hộ do tôi góp vốn mua theo yêu cầu của thân nhân ở VN vào năm 1995 theo tỉ lệ phần đóng góp?

Tư vấn về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau.

Căn cứ pháp lý:

Luật Nhà ở 2014 

Nôi dung tư vấn:

Điều 159. Đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Điều 160. Điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

1. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư và có nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

2. Đối với tổ chức nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ liên quan đến việc được phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

3. Đối với cá nhân nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều 159 của Luật này thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các điều luật trên đây thì Người nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng phải đáp ứng hai điều kiện sau: Thứ nhất là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam; Thứ hai là không thuộc diện được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Hình thức sở hữu nhà ở của người nước ngoài bao gồm: đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp bạn là người Việt mang quốc tịch Đức nhưng đã có giấy miễn thị thực nếu không thuộc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự thì được phép sở hữu nhà ở Việt Nam theo các hình thức mà pháp luật quy định.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì căn hộ mà bạn muốn đứng tên chủ sở hữu lại là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần vốn góp cùng vớ thân nhân nên việc ai là chủ sở hữu sẽ do các bên thỏa thuận.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật đất đai