Hội đồng quản trị (HĐQT) ký hợp đồng như sau :

"- Điều 1: Thời hạn và công việc theo hợp đồng :

+ Loại hợp đồng : Xác định thời hạn

+ Từ ngày 16/09/2014 đến khi có quyết định thay thế do Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên phê chuẩn hoặc HĐQT ra quyết định thay thế.

+ Chức vụ : Giám đốc

- Điều 3 : Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

+ 3 tháng đầu từ ngày 16/9/2014 mức lương khoán là 12.000.000 đồng mức khoán bao gồm : Lương cơ bản : mã nghạch : DN hạng II, bậc 1 hệ số 5.98 là cơ sở để đóng BHXH, và giải quyết các chế độ, còn lại là lương hiệu quả.

+ Những thỏa thuận khác: thời hạn đảm nhận chức danh Giám đốc là 03 năm tính từ ngày được HĐQT bổ nhiệm hoặc khi ĐHCĐ và HĐQT có quyết định thay thế."

Ngày 12/02/2015 ĐHCĐ thường niên không thông qua tờ trình V/v phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty (không thông qua do phần biểu quyết của Chủ tịch HĐQT). Ngày 20/4/2015 HĐQT ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc (không nêu lý do miễn nhiệm). Ngày 20/5/2014 HĐQT ra nghị quyết miễm nhiệm giám đốc trong tháng 5/2015. Ngày 22/5/2015 Chủ tịch HĐQT ra quyết định miễm nhiệm giám đốc từ ngày 01/06/2015.Trong điều 3 của quyết định ghi trong thời gian chờ phân công công việc mới được hưởng và đóng các chế độ bảo hiểm theo hệ số lương 3.27.

Vậy Tôi xin luật sư tư vấn giúp tôi xem HĐQT ra quyết định như vậy đúng hay sai? Tự áp đặt hệ số lương không có cơ sở như vậy đúng hay sai ? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: V.T.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau

Cơ sở pháp lý:

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 

Luật doanh nghiệp 2005  

Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung trả lời:

Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản pháp luật 2008 quy định:

"Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó."

Vì sự việc diển ra tại thời điểm luật doanh nghiệp 2005 còn hiệu lực (Trước ngày 01-7-2015),  nên căn cứ để giải quyết là Luật Doanh Nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.

Điểm h Khoản 2 Điều108 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

"Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó"

Như vậy, Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn, thay thế Giám đốc và quyết định cả mức lương và lợi ích của Giám đốc. Tuy nhiên, vì chồng bạn là người đại diện theo pháp luật nên theo quy định tại Khoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì: "Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần là một phần nội dung Điều lệ công ty".Thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ vì chữ ký của người đại diện theo pháp luật thay đổi. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Và tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP cũng quy định: 

"Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty." 

Như vậy, để chức danh Giám đốc của chồng bạn chính thức bị miễm nhiệm thì cần Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Nếu hội đồng quản trị của công ty chồng bạn làm đúng các quy trình trên là đúng các quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email [email protected] hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến1900.6162Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP.