Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn Luật Doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

 Tư vấn về thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân ?

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

Luật hợp tác xã năm 2012

Nội dung tư vấn

>> Xem thêm:  Dùng xe ô tô gia đình chở khách có cần xin giấy phép kinh doanh không ?

Theo quy định tại Điều 1 Luật doanh nghiệp 2014 thì:Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Khoản 2, Điều 3 Luật hợp tác xã có quy định:  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Theo quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 4 Luật hợp tác xã 2012 thì:

6. Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho thành viên, hợp tác xã thành viên là sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số hoạt động sau đây:

 e) Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên, hợp tác xã thành viên;

Dựa trên quy định của Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã thì bạn có thể thành lập một tổ chức có tư cách pháp nhân  kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe khách theo một trong các loại hình: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiêm hữu hạn, Công ty hợp danh, Hợp tác xã.

Để lựa chọn một lọa hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bạn, chúng tôi xin đưa ra những ưu điểm, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, đối với Công ty Cổ phần. Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

>> Xem thêm:  Quy định mới khi xe không có phù hiệu có bị phạt hành chính không ?

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Do đó, ưu điểm của Công ty cổ phần chính là có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn, có thể tham gia vào thị trường chứng khoán, nếu bạn thành lập công ty cổ phần thì bạn sẽ trở thành cổ đông sáng lập của công ty và có một số quyền hạn nhất định trong công ty; mặt khác, ban chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

Nhược điểm: số lượng cổ đông tối thiểu là 03, không hạn chế số lượng tối đa nên cần tập trung thêm người góp vốn thành lập doanh nghiệp. Khi có nhiều cổ dông, phát hành nhiều cổ phần thì bạn sẽ có lãi nhưng bạn không được hưởng toàn bộ lợi nhuận mà phải chia cho những người đồng sáng lập và cổ động của công ty.

Thứ hai là loại hình Công ty hợp danh (quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp) có Ưu điểm là có ít nhất hai thành viên sáng lập, bên cạnh đó có thể có thành viên  góp vốn. trong quá trình kinh doanh thì lợi nhuận được chia cho số lượng thành viên (nếu không có thành viên góp vốn thì chỉ có hai thành viên hợp danh chia sẻ lợi nhuận cùng nhau). Nhược điểm của loại hình này là về chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn: thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; tức là phải chịu trách nhiệm cho đến khi hết nợ; bên cạnh đó, công ty hợp danh còn không đượcphát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Thứ ba là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó có hai loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên, trong đó Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có ưu điểm là Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; nhược điểm là vế số lượng thành viên từ 2 đến 50, công ty không được quyền phát hành cổ phần.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe theo quy định mới ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có ưu điểm là số lượng thành viên là 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu, nên có quyền quyết định toàn bộ các vấn đề của công ty; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty, tức là sẽ  chỉ chịu trách nhiệ cho đến hết phần vốn mình đã góp vào công ty;  tuy nhiên loai  hình này có nhược điểm là không được quyền phát hành cổ phần.

Thứ tư là Hợp tác xã: Ưu điểm của loại hình này là được sự hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước; ngoài ra còn có Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên là tỷ lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên, hợp tác xã thành viên sử dụng trên tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho tất cả thành viên, hợp tác xã thành viên.Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã được thể hiện bằng tỷ lệ tiền lương của từng thành viên trên tổng tiền lương của tất cả thành viên.

Tuy nhiên, loại hình này cũng có hạn chế là Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ. Do đó, dù bạn có góp vốn thành lâp hợp tác xã với số vốn lớn thì quyền biểu quyết của bạn cũng như những thành viên khác (quyền biểu quyết ngang nhau)

Từ những phân tích về ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ở trên, chúng tôi nghĩ tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của của bạn cũng như số vốn, quy mô, số người tham gia thành lập,... mà bạn sẽ có quyết định đúng đắn trong việc lựa  chọn loại hình để đăng ký. Theo như dữ kiện bạn đưa ra thì Hiện tại gia đình bạn đang kinh doanh vận tải hành khác, gia đình bạn có 4 xe khách nên chúng tôi nghĩ bạn nê chọn loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là phù hợp hơn cả, tuy nhiên, nếu sau này bạn muốn mở rộng quy mô cũng như kêu gọi thêm những sự góp vốn khác nữa, muốn đưa doanh nghiệp của mình ra thị trường chứng khoán để kiếm lợi nhuận thì bạn nên chọn loại hình Công ty cố phần.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Mẫu lý lịch hành nghề lái xe mới nhất năm 2020