Theo như trả lời từ Sở kế hoạch và đầu tư bình dương bên tôi sẽ phải lập một công ty con hoặc Chi nhánh cho nhà máy mới, Nhà máy này chỉ có bộ phận bán hàng và sản xuất nên bên tôi muốn chọn mở Chi Nhánh và hạch toán phụ thuộc Xin cho tôi hỏi một số câu hỏi sau:

1. Con dấu và tài khoản ngân hàng: Trường hợp này bên tôi có phải khắc dấu và mở tài khoản ngân hàng không?

2. Hoá đơn đầu ra : Khi chi nhánh bán hàng thì Công ty Mẹ xuất hoá đơn hay chi nhánh phải xuất hoá đơn ?

3. Hoá đơn đầu vào: Khi mua hàng cho chi nhánh thì Nhà cung cấp(NCC) xuất hoá đơn cho chi nhánh hay công ty mẹ (Vì khai thuế tại công ty mẹ)

4. Thanh toán qua ngân hàng: Nếu chi nhánh không có tài khoản thì công ty mẹ thanh toán chi phí mua hàng hoặc nhận tiền thanh toán của khách hàng trả nợ => có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt?

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : Chi nhánh đang được ưu đãi thuế vậy có phải hạch toán tách biệt Doanh thu và chi phí hay cuối kỳ phân bổ theo tiêu thức Doanh thu được ưu đãi trên tổng doanh thu. (Dự án đầu tư mới) Hay là phân bổ theo tiêu thức của TSCD trên tổng tài sản ( Dự án đầu tư mở rộng) Rất mong nhận được phản hồi sớm của luật sư. Nếu được xin luật sư cho các văn bản tham khảo chi tiết những quy định này.

Cám ơn luật sư nhiều!

Người gửi:A.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp  cuả công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về thủ tục kê khai và hạch toán cho chi nhánh phụ thuộc trên cùng địa bàn?

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi:1900.6162

 

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp.

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và  nghị định số 0/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Thông tư 219/TT-BTC về hướng dẫn về thuế  giá trị gia tăng .

Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?

Nội dung tư vấn:

1.Vấn đề 1.

Theo điều 44 luật doanh nghiệp quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

1.Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức ,số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp;

3.Trước khi sử dụng ,doanh nghiêph có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký.

3.Việc quản lý ,sử dụng và lưu giữ con dấy thực hiện theo quy định của điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

>> Xem thêm:  Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ? Trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Theo quy định tại điều này thì chi nhánh của bạn không nhất thiết là phải có con dấu trừ khi trong điều lệ công ty của bạn có quy định khác về điều này ngoài ra trong luật doanh nghiệp cũng không có quy định bắt buộc chi nhánh bạn phải mở tài khoản ngân hàng cả nhưng để tiện cho việc kinh doanh thì bạn nên khắc dấu và mở tài khoản ngân hàng riêng cho chi nhánh.

2.Vấn đề 2 và 3.

- Khoản 1d, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT như sau: 

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

…d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.”

- Khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc tạo hóa đơn đặt in như sau:

“Trường hợp tổ chức kinh doanh đặt in hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc thì tên tổ chức kinh doanh phải được in sẵn phía trên bên trái của tờ hóa đơn. Các đơn vị trực thuộc đóng dấu hoặc ghi tên, mã số thuế, địa chỉ vào tiêu thức “tên, mã số thuế, địa chỉ người bán hàng” để sử dụng.”

- Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định việc phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.”

- Khoản 8, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Về việc xuất hóa đơn khi bán hàng: Khi bán hàng cho khách hàng thì Chi nhánh phải xuất hóa đơn và kê khai thuế đầu ra theo quy định. Trường hợp nếu Công ty bạn đặt in hóa đơn cho Chi nhánh sử dụng thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên và khi nhận được hóa đơn từ Công ty thì Chi nhánh thực hiện thông báo phát hành tại Chi cục Thuế huyện Cần Đước theo quy định để sử dụng. Khi bán hàng Chi nhánh không được xuất hóa đơn mang tên Công ty cho khách hàng.

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế của Chi nhánh, đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được kê khai khấu trừ thuế tại Chi nhánh theo quy định.Như vậy nếu hóa đơn đầu vào nhà cung cấp xuất hóa đơn cho chi nhánh thì chi nhánh nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế tại điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC thì được kê khai thuế tại chi nhánh không thì sẽ do công ty mẹ kê khai thuế.

3.Vấn đề 4.

Theo khoản 10 Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

"2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật."

Theo quy định tại điểm c khoản 4 quy định tại điều trên thì trường hợp  chi nhánh bạn không có tài khoản thì công ty mẹ thanh toán chi phí mua hàng hoặc nhận tiền thanh toán của khách hàng trả nợ nếu việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dứới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật thì được xem là thanh toán không dùng tiền mặt.

4.Vấn đề 5.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

 

Thuế TNDN
 phải nộp     =


     
Thu nhập 
tính thuế

x
Thuế suất 
thuế TNDN 


Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:
 

Thuế TNDN       
phải nộp
=
  (
Thu nhập tính thuế 
-
 Phần trích lập quỹ KH&CN
)
  X   
Thuế suất 
thuế TNDN
 

Thu nhập tính thuế

 
 

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.
Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

 

Thu nhập   
tính thuế
=
   Thu nhập chịu thuế   
-
  Thu nhập được miễn thuế  
+
  Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định
 

 

Thu nhập chịu thuế:

 

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:


Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bằng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí được trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động nhân với thuế suất tương ứng. 

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Theo quy định này thì khi bạn đi  học sớm hơn 2 tháng so với thời gian nghỉ thai sản thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Có được miễn hoặc hoãn nghĩa vụ quân sự đối với người là con một, bố mẹ đã già yếu ?