Tôi chỉ đang giữ duy nhất bản đăng ký xe, và giấy chuyển nhượng viết tay có chữ ký của chủ sở hữu cũ. Vậy nếu đơn giản nhất thì tôi cần những thủ tục gì? 

Người gửi: N.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thủ tục sang tên xe máy?

Luật sư tư vấn dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Nội dung tư vấn:

Bạn có hộ khẩu Nam Định mua xe được đăng ký dưới tên người có hộ khẩu Hà Nội. Do đó, nếu bạn muốn sang tên xe thì sẽ phải làm thủ tục sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác và đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến theo quy định tại Điều 12, 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA như sau: 

"Điều 12. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

1. Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe."

"Điều 13. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định."

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng từ lệ phí trước bạ được nêu trong các hồ sơ ở trên được quy định tại khoản 1,2 Điều 10 Thông tư này như sau:

"Điều 10. Giấy tờ của xe

1. Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, gồm một trong các giấy tờ sau đây:

a) Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

c) Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định (đối với xe Công an); của Bộ Tổng tham mưu (đối với xe Quân đội).

đ) Văn bản đồng ý cho bán xe của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp kèm theo hợp đồng mua bán và bản kê khai bàn giao tài sản đối với xe là tài sản của doanh nghiệp nhà nước được giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

e) Quyết định phân bổ, điều động xe của Bộ Công an (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do các cơ quan, đơn vị tự mua sắm) đối với xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của Công an nhân dân.

g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Trường hợp chủ xe là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân hoặc cá nhân nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế mà đăng ký xe theo địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

2. Chứng từ lệ phí trước bạ xe

a) Biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc séc qua kho bạc nhà nước (có xác nhận của kho bạc nhà nước đã nhận tiền) hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ lệ phí trước bạ thì mỗi xe đều phải có bản sao có chứng thực theo quy định hoặc xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ lệ phí trước bạ đó.

b) Xe được miễn lệ phí trước bạ, thì chỉ cần tờ khai lệ phí trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (thay cho biên lai hoặc giấy nộp lệ phí trước bạ)...."

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 ở trên áp dụng cho trường hợp của bạn phải là Giấy bán của cá nhân phải có công chứng hoặc chứng thực đối với chữ ký của người bạn. Nếu bạn chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay chỉ có chữ ký của người bán mà không có công chứng hoặc chứng thực thì sẽ không thể làm thủ tục sang tên.

Kết luận

Như vậy, để làm thủ tục sang tên xe máy trong trường hợp của bạn thì phải tiến hành các bước sau:

- đầu tiên, phải tiến hành công chứng hoặc chứng thực giấy chuyển nhượng có chữ ký của người bán.

- Tiếp đó, bạn làm thủ tục sang tên xe đi tỉnh khác theo quy định tại Điều 12 ở trên.

- Cuối cùng, bạn nộp lệ phí trước bạ và làm thủ tục đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.