Trong quá trình trả góp em trả đúng hạn là ngày 24 hàng tháng nên tháng cuối cùng em không đóng nữa. Nay Home Credit gọi điện nói với em là em vẫn phải đóng tháng cuối cùng do những tháng trước em không đóng đúng hạn, vì ngày 24 em đóng tiền thì ngày 26 công ty mới nhận được tiền. Em nói với họ rằng em đóng đúng ngày trên hợp đồng thôi còn chuyện tiền chuyển đến tài khoản công ty trễ thì làm sao em chịu được trách nhiệm này. Nhưng Home Credit vẫn liên tục gọi điện đòi tiền em và đã tăng số tiền từ 644.00 lên thành 794.000, nói là phí phạt.

Vậy xin luật sư cho em biết em có phải đóng thêm tháng cuối và khoản phí phạt như vậy không ạ ?

Em xin chân thành cám ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về thực hiện hợp đồng mua trả góp

Luật sư tư vấn dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp luật

 

Luật Dân sự 2005

Nội dung tư vấn

Theo quy định tại điều 414 quy định về thực hiện hợp đồng song vụ

"1. Trong hợp đồng song vụ, khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 415 và Điều 417 của Bộ luật này.

2. Trong trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước"

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, trong trường hợp hợp đồng trả góp của bạn có quy định về việc công ty phải nhận được tiền vào ngày 24 hàng tháng thì việc công ty phạt bạn vi phạm hợp đồng là có cơ sở. Trong trường hợp hợp đồng công ty chỉ quy định ban phải chuyển tiền cho công ty vào ngày 24 có thể dẫn tới hai cách hiểu

- Cách hiểu thứ nhất là thời gian chuyển tiền được tính từ ngày bạn chuyển tiền, trường hợp này bạn hoàn toàn không phải bồi thường do vi phạm hợp đồng

- Cách hiểu thứ hai công ty phải nhận được tiền vào ngày 24 hàng tháng, trường hợp này bạn có thể bị phạt do việc chuyển tiền muộn của minh.

Trong trường hợp thỏa thuận tại hợp đồng có điều khoản gây nhầm lẫn, bạn nên liên lạc với công ty để thỏa thuận lại. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì theo quy định tại điều 131, Bộ Luật Dân sự 2005 hợp đồng dân sự này sẽ bị vô hiệu do giao dịch dân sự bị nhầm lẫn

"Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu.

Trong trường hợp một bên do lỗi cố ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch thì được giải quyết theo quy định tại Điều 132 của Bộ luật này."

Khi hợp đồng dân sự vô hiệu thì bạn và công ty sẽ không phát sinh trách nhiệm pháp lý với nhau, hai bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, trong trường hợp gây ra thiệt hại thì bên có lỗi phải bồi thường theo quy định tại điều 137, Bộ Luật Dân sự 2005

"1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng ./.

Ban tư vấn pháp luật Dân sự.