Công ty chúng tôi được một công ty khác góp vốn vào để có nguồn vốn sản xuất kinh doanh theo quy trình sau: Công Ty góp vốn sẽ ký hợp đồng cho công ty chúng tôi vay vốn sản xuất cont hàng để chúng tôi xuất khẩu,khi khách hàng nhận được hàng sẽ chuyển tiền về cho công ty chúng tôi và công ty chúng tôi sẽ chuyển trả tiền lại cho công ty góp vốn. Vậy xin cho tôi hỏi nếu vậy về phía công ty chúng tôi sẽ chịu các loại thuế gì? Và công ty góp vốn sẽ chịu các loại thuế gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế  của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về thuế của công ty trong trường hợp có công ty khác góp vốn ?

 Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể cho người khác được không ?

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn gửi cho chúng tôi, với hoạt động hợp tác kinh doanh như vậy, các bên có thể phải chịu các loại thuế sau:

Với công ty bên bạn:

Thứ nhất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vì hoạt động của công ty bạn chịu sự điều chỉnh của loại thuế này theo qui định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;

2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước."

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?

Thứ hai, thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản  thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty bạn theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 của Quốc hội:

"Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam."

Với công ty cho công ty bạn vay vốn, cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ khoản thu nhập cho vay vốn theo qui định như đã nêu trên.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu câu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?