- 06/2011- 07/2011: Thời gian thử việc

- 08/2011-05/2012: Công ty tham gia bảo hiểm thất nghiệp

- 06/2012-11/2012: thời gian nghỉ thai sản

- 12/2012-05/2012: Công ty tiếp tục tham gia BHTN

Đến 06/2012 tôi nghỉ việc tại công ty. Theo tôi được biết là công ty phải thanh toán trợ cấp thôi việc (TCTV) cho khoảng thời gian không tham gia BHTN đó là 2 tháng thử việc và 6 tháng nghỉ thai sản. Tuy nhiên, khi thôi việc công ty đã không thanh toán TCTV cho tôi.

Do đến hôm nay tôi mới biết là công ty phải thanh toán TCTV, nên tôi có thể yêu cầu công ty thanh toán TCTV cho tôi hay không ?

Nếu công ty không thanh toán TCTV tôi có thể khiếu nại công ty được không ? Và khiếu nại ở đâu ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn laođộng gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật lao động 2012

- Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 48, bộ luật lao động 2012 về trợ cấp thôi việc:

"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc."

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

Như vậy, theo quy định trên thì công ty bạn sẽ phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn khi bạn nghỉ việc. Thời gian để tính trợ cấp là tổng thời gian làm việc thực trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc. Như bạn xác định thì trường hợp của bạn là 2 tháng thử việc và 6 tháng hưởng chế độ thai sản. Nhưng theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH:"6. Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.". Do đó, bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 2 tháng thử việc.

Bây giờ bạn có thể khiếu nại lên cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thanh toán trợ cấp thôi việc của công ty bạn đã làm việc nếu họ không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thi bạn có thể khiếu lại lên giám đốc công ty để đòi lại quyền lợi của mình.

Ngoài ra, tòa án cũng có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm b, khoản 1, điều 31, bộ luật tố tụng dân sự. Tuy nhiên, thời hiệu để khởi kiện ra tòa là 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích bị xâm hại, nếu trong thời hạn trên mà bạn không khởi kiện thì bạn mất quyền khởi kiện.

Ở đây, bạn nghỉ việc từ tháng 6/2012 thì đến hết tháng 6/2014 bạn sẽ mất quyền khởi kiện. Do đó, ở thời điểm này bạn không thể khởi kiện ra tòa mà chỉ có thể khiếu nại, thỏa thuận với công ty bạn đã làm việc mà thôi.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

 

 

 

>> Xem thêm:  Hỏi về hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng thử việc ?

>> Xem thêm:  Người lao động có quyền yêu cầu công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ?