Do hoàn cảnh gia đình sắp xuất cảnh định cư, vậy em xin nghỉ việc có được giải quyết chế độ thôi việc –  trợ cấp mất việc hay không ?

Nếu được giải quyết thôi việc, việc tính trợ cấp thôi việc-mất việc làm được điều, khoản cụ thể của nghị định nào quy định? Kể cả luật Bảo hiểm xã hội?

Kính nhờ Luật sư tư vấn cho em! 

Chân thành cảm ơn luật sư! 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của công ty Luật Minh Khuê

trợ cấp thôi việc-mất việc được điều, khoản cụ thể của nghị định nào quy định ?

Luật sư tư vấn trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gừi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề cuả bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 46/2010/NĐ – CP nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Nghị định số 29/2012/NĐ –CP nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản  lý viên chức  

Luật việc làm 2013.

2. Nội dung phân tích:

Do chị không nêu là khi đang thực hiện công việc trong ngành giáo dục chị là công chức hay viên chức. Do đó chúng tôi sẽ chia hai trường hợp để giải quyết cho chị.

Trường hợp 1:

Chị đang giữ chức vụ là công chức:

Căn cứ vào điều 3 nghị định số 46/2010/ NĐ – CP quy định:

“Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc

Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức”.

Như của chị nêu thì chị xin nghỉ việc theo nguyện vọng của mình và được cơ quan của chị đồng ý cho chị nghỉ việc thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 5 của nghị định 46/2010/NĐ –CP:

“Điều 5. Trợ cấp thôi việc

Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng”.

Thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc.

Trợ cấp mất việc chỉ áp dụng với đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động. Do đó khi xin nghỉ việc thì chị sẽ không được hưởng trợ cấp mất việc làm.

Trường hợp hai:

Chị thuộc đối tượng là viên chức.

Chị xin nghỉ và được cơ quan cho phép nghỉ việc thì thì chị sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và mức hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại điều 39 nghị định 29/2012 như sau:

“Điều 39. Trợ cấp thôi việc

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp của chị khi tính mức hưởng trợ cấp thôi việc sẽ áp dụng theo điểm c khoản 1 điều 39.  Tức là từ khi chị nhận được quyết định tuyển dụng chính thức đến hết ngày 31 tháng 13 năm 2008. Mức hưởng của chị mỗi năm là ½ tháng tiền lương hiện hưởng.

Ngoài trợ cấp thôi việc thì khi chị xin nghỉ viêc và được sự cho phép của cơ quan hay còn gọi là nghỉ việc đúng luật ( kể cả chị là công chức hay viên chức) chị còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 49 của Luật viêc làm 2013:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết”.

Theo quy định tại điều 50 của luật việc làm 2013 thì mức hưởng trợ cấp thất ngiệp bằng 60% mức  bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê