Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty luật Minh Khuê

Tư vấn về vấn đề đóng bảo hiểm?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

 Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11

Nội dung phân tích:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn ký hợp đồng với công ty taxi và hiện nay bạn có thuê lái 2 như vậy chúng tôi có thể hiểu là: bạn ký hợp đồng với công ty taxi để thuê lái xe của họ. Khoản 1 và khoản 5 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

...

5. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này..."

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật trên thì nếu công ty taxi đã ký hợp đồng với lái xe thì bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lái xe, trường hợp này bạn phải có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lái xe một khoản tiền cho người lái xe tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. Nếu công ty taxi chưa ký hợp đồng với lái xe thì bạn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lái xe. Trong trường hợp này, việc bạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lái xe là trái với quy định của pháp luật, bạn nên liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.