Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014

Nội dung phân tích:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 (thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2005) thì quyền lợi của thành viên, nhóm thành sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn Điều lệ công ty thì có thêm các quyền lợi như là yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kiểm tra, theo dõi, giám sát các giao dich, báo cáo tài chính năm, biên bản, các giấy tờ hồ sơ khác của Hội đồng thành viên cũng như công ty; yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty (Khoản 8 Điều 50)

Như vậy, chúng ta có thể thấy một bước tiến mới của Luật Doanh nghiệp 2014 trong việc bảo vệ quyền lợi đối với số ít thành viên, nhóm thành viên sở hữu vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Luật không để cho thành viên, nhóm thành viên sở hữu hầu hết vốn điều lệ có quyền "lấn áp" hơn trong hoạt động công ty. Luật luôn luôn tôn trọng sự thỏa thuận, tự thống nhất của các bên mà điển hình là Điều lệ công ty, đây là loại văn bản pháp lý được "ưu tiên" hơn khi áp dụng luật với điều kiện điều lệ công ty không có những quy định trái pháp luật. Điều lệ công ty do chính các thành viên trong công ty tham gia soạn thảo và thống nhất thực hiện nên để hạn chế tính "đơn cực" của Chủ tịch Hội đồng quản trị với 76% vốn sở hữu thì 24% thành viên, nhóm thành viên còn lại phải tích cực "đòi hỏi" quyền lợi cho mình trong bản Điều lệ công ty như là giảm bớt tỷ lệ phần trăm điều kiện tham gia dự họp, hay tăng số phần trăm biểu quyết lớn hơn con số của một thành viên sở hữu 76% vốn điều lệ công ty để hạn chế tính "đơn cực" của thành viên này...

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)