Tôi vô cùng bức xúc vì khi đó bài của tôi chưa được đăng tải ở bất cứ báo nào khác. Xin luật sư tư vấn giúp cho tôi khiếu nại về quyền lợi của mình như thế nào? Mẫu đơn như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: L.T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ của công ty Luật Minh khuê

Tư vấn về việc bị đánh cắp bài viết thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn Luật sở hữu trí tuệ :1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ 2005 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật sở hữu trí tuệ 2009 

>> Xem thêm:  Đơn khiếu nại, tố cáo là gì ? Khái niệm, cách hiểu về đơn khiếu nại, tố cáo

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2011 

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 điều 4 luật sở hữu trí tuệ quy định :"Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng."

Khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ thì các tác phẩm báo chí là tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ.

Căn cứ vào điều 19 và 20 Luật sở hữu trí tuệ  thì quyền tác giả được bảo hộ bao gồm: Đặt tên cho tác phẩm; Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

"Điều 25. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc

d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào; 

g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm."

Trong trường hợp của bạn, ngày 3/6/2015 có 1 bài viết của bạn bị đánh cắp (chưa rõ từ đâu) và đăng tải bải viết của tôi trên 1 tờ Báo TW online với tên tác giả là người khác. Đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.  Do đó theo Khoản 1 điều 198 Luật sở hữu trí tuệ quy định chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình:

"a) Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại Việt Nam

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình."

Trong bài viết gửi đến công ty bạn có nói bài của bạn chưa được đăng tải ở bất cứ báo nào khác. Nên trong trường hợp này bạn cần thực hiện các bước sau:

- Thu thập tài liệu chứng minh bài viết thuộc sở hữu trí tuệ của bạn

- Gửi yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại đến tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Trong trường hợp bên vi phạm không chấm dứt hành vi vi phạm bạn có thể làm đơn khởi kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến tòa án. Thủ tục khởi kiện được tiến hành theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2011.

Khoản 1 Điều 33 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2011 quy định: 

"1. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;

>> Xem thêm:  Quyền tác giả bao gồm những quyền gì ? Hướng dẫn cách đăng ký bản quyền

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Bộ luật này."

Và khoản 1 điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 quy định: 

"1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Toà án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này;

c) Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản." .

Theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại đến tòa án nhân dân cấp Huyện nơi có trụ sở của tờ báo đó để giải quyết.

Bạn có thể soạn thảo đơn khởi kiện theo mẫu sau: Mẫu đơn khởi kiện ( nhấp vào đây) 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về ……….và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đăng ký và bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả uy tín, chuyên nghiệp