"Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất" Vậy số tiền được bồi thường về đất là đất ở hay cả các loại đất khác?

2/ Tại mục 7 điều 18 của Quyết định 1766/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo luật đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có ghi: " Suất tái định cư tối thiểu theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau: a) Đất ở tái định cư: 60 m2. b) Nhà ở tái định cư: 30 m2" Như thế có nghĩa là giá trị của suất tái định cư tối thiểu theo tôi hiểu thì bao gồm giá trị của 60 m2 đất ở tại khu tái định cư cộng với giá trị của 30 m2 nhà ở tại khu tái định cư, mà giá đất ở tại khu tái định cư thì đã được UBND tỉnh phê duyệt, còn giá nhà ở tại khu tái định cư thì áp theo giá nào? Kính mong Luật sư tư vấn, xin chân thành cám ơn !

Người gửi: K.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định 47/2014/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Xử lý sai phạm về thu hồi đất thế nào ? Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?

Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

2. Nội dung tư vấn:

* "Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất" Vậy số tiền được bồi thường về đất là đất ở hay cả các loại đất khác?

Số tiền được bồi thường về đất trong trường hợp này phụ thuộc vào diện tích đất bị thu hồi của gia đình bạn là loại đất nào. Nếu diện tích đất bị thu hồi là đất ở thì bồi thường theo đất ở, nếu nó là đất nông nghiệp thì bồi thường theo giá đất nông nghiệp.

Chẳng hạn: Suất tái định cư tối thiểu cho 60m2 đất ở có giá khoảng 250.000.000 đồng mà tổng giá trị diện tích đất được bồi thường là đất ở cao hơn 250.000.000 đồng thì bạn sẽ được hưởng giá trị phần chênh lệch đó. 

* Suất tái định cư tối thiểu

Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu

"1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

>> Xem thêm:  Cấp xã phường có quyền thu hồi đất xây chợ dân sinh không ? Xử lý khi thu hồi đất sai thẩm quyền ?

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư."

Như vậy, suất tái định cư tối thiểu được quy định dưới ba hình thức: hoặc là bằng đất ở, nhà ở; hoặc là đất ở; hoặc bằng tiền. Nếu theo quyết định số 1766/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh mà bạn lựa chọn hình thức suất tái định cư tối thiểu bằng nhà ở và đất ở thì suất tái định cư của bạn bao gồm diện tích đất ở 60m2 và diện tích nhà ở 30m2. Tuy nhiên, để được hưởng xuất tái định cư tối thiểu này phải đẩm bảo điều kiện sau: "Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam đủ điều kiện được bồi thường, khi Nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi"

* Giá nhà ở tái định cư: Căn cứ Điều 15 Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Điều 15. Đối tượng, giá bán và phương thức bán nhà ở tái định cư

"1. Đối tượng được mua và giá bán nhà ở tái định cư

a) Hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này có nhu cầu mua nhà ở tái định cư thì được mua nhà ở tái định cư.

b) Giá bán nhà ở tái định cư được thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án, quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng và các quy định sau:

- Trong giá bán căn hộ nhà chung cư phải bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung bằng 2% tiền bán căn hộ nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất đã xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật để làm nhà ở thì các hộ gia đình, cá nhân này phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định" 

Như vậy, giá nhà tái định cư sẽ được tính theo quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư của từng dự án và tuân theo quy định của pháp luật về nhà ở.

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất như thế nào ? Quy định về tái định cư ?

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý kiến tư vấn này dựa trên những quy định của pháp luật và thông tin mà quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Vai trò của UBND cấp xã trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ? Thủ tục thu hồi đất đai ?