Nay, công ty A thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự đợt 2 theo yêu cầu của chính phủ về việc tái cơ cấu các DNNN. Và chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với tôi nhưng không báo trước. Nếu có, công ty A chỉ báo trước có 2-3 ngày. Ngày 09/01/2014, coong ty A đã chấm dứt HĐLĐ với một loạt người lao động HĐLĐKXĐTH (không có tôi trong danh sách đợt 1), các lao động nữ đang trong thời kỳ nghỉ thai sản (Quyết định đã có nhưng chưa có ngày ký, chờ khi họ quay lại làm việc sẽ đưa quyết định) và một số vừa mới trở lại sau khi nghỉ thai sản. Vậy, tôi có thể khởi kiện công ty A được không? Lý do và nội dung đơn kiện ra sao?...

Từ ngày vào làm đến nay, tôi và công ty A đã ký kết các bản hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau:
- HĐLĐ (1) có thời hạn 01 năm từ ngày 26/06/2007 đến ngày 26/06/2008.
- HĐLĐ (2) có thời hạn 02 năm từ ngày 26/06/2008 đến ngày 26/06/2010.
- HĐLĐ (3) có thời hạn 03 năm từ ngày 26/06/2010 đến ngày 26/06/2013.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng này, công ty A đã thuyên chuyển nhân sự nơi tôi làm việc cùng 04 đơn vị khác sát nhập lại thành lập một công ty con là công ty B vào tháng 05/2011.
- HĐLĐ (4) không xác định thời hạn (HĐKXĐTH) ngày 01/07/2013 do giám đốc công ty B cũng đồng thời là phó tổng giám đống công ty A (kiêm hai nhiệm vụ) ký. Ngày 31/12/2013, công ty B làm thủ tục chấm dứt hoạt động và sát nhập vào công ty A.
- Đến ngày 01/01/2014, công ty A có ký với tôi 01 bản HĐLĐ không xác dịnh thời hạn mới (5). Có 02 điểm khác biệt duy nhất của 02 bản HĐLĐ KXĐTH này là:
+ HĐLĐ (4) và HĐLĐ (5) là Cty A và Cty B trong mục đại diện
+ Thể thiện rõ mức lương trong bản HĐLĐ (5) còn các bản HĐLĐ khác không có ghi rõ.
Theo tôi được biết, trong Luật Lao Động có quy định: "Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".
Căn cứ theo quy định này rõ ràng ngay khi tôi và công ty A ký HĐLĐ (3) thì phải là HĐLĐ KXĐTH. Như vậy, trong trường hợp này công ty A đã thực hiện sai quy định của pháp luật lao động.
Xin hỏi luật sư: Liệu HĐLĐ (3), (4) và (5) có vô hiệu không? Tôi phải làm gì nếu HĐLĐ (3) vô hiệu?
Tôi có thể khởi kiện công ty A vi phạm luật lao động với lý do HĐLĐ thứ (3) trở đi phải là HĐLĐ KXĐTH được không? Nếu được, tôi có thể khởi kiện chung với việc công ty A chấm dứt HĐLĐ mà không báo trước không?
Xin cảm ơn luật sư, trân trọng./.

Người gửi: T.A.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

 

Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê, chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ), nếu giữa người lao động và chủ sử dụng lao động đã ký với nhau một bản hợp đồng lao động xác định thời hạn (hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng) thì "Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn".

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trong trường hợp của bạn thì giữa bạn và công ty A đã ký với nhau tổng cộng 5 (năm) bản hợp đồng lao động, trong đó có 3 (ba) bản hợp đồng lao động đầu là hợp động lao động xác định thời hạn. Như vậy, từ bản hợp đồng lao động thứ ba trở đi giữa bạn và công ty A đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì vậy, bản hợp đồng lao động thứ ba không phải là hợp đồng lao động vô hiệu. Việc bạn ký với công ty bản hợp đồng lao động thứ tư và thứ năm cũng không làm phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa bạn và công ty A.

Với câu hỏi bạn có thể khởi kiện công ty A với lý do "hợp đồng lao động thứ ba trở đi phải là hợp đồng lao động không xác định thời hạn" hay không thì chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 thì "Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Toà án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình" . Do đó bạn có quyền khơi kiện công ty A nếu bạn cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của bạn bị xâm phạm. Tuy nhiên, việc bạn khởi kiện công ty A với lý do "hợp đồng lao động thứ ba trở đi phải là hợp đồng lao động không xác định thời hạn" là việc không cần thiết vì theo như đã phân tích ở trên, từ hợp đồng lao động thứ ba giữa bạn và công ty sẽ đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn, khi đó quyền và lợi ích hợp pháp của bạn đã được pháp luật lao động bảo vệ nên bạn không cần khởi kiện. Tuy nhiên, bạn có thể khởi kiện công ty A với hai lý do sau: thứ nhất, công ty A đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bạn; thứ hai, công ty A đã vi phạm thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn.

Cụ thể, hợp đồng lao động giữa bạn với công ty A là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Theo Khoản 1 Điều 38 BLLĐ thì công ty A  chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn trong các trường hợp sau:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo như trình bày của bạn thì bạn không thuộc các trường hợp mà công ty A được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn là trái pháp luật. Đồng thời, vì hợp đồng lao động của bạn với công ty A là hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên theo Khoản 2 Điều 38 BLLĐ thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn, công ty phải thực hiện nghĩa vụ báo trước ít nhất 45 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Vậy nên bạn có thể sử dụng hai căn cứ này để khởi kiện công ty A.

Câu trả lời trên đây dựa trên thông tin mà khách hàng đã cung cấp. Để được tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động