Người gửi: H.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc chia thừa kế đối với nhà đang ở ?

Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế qua tổng đài:190006162

Trả lời:

Chào bạn. Thắc mắc của bạn được chúng tôi tư vấn như sau:

Do bố bạn mất không để lại di chúc nên việc thừa kế sẽ được tiến hành theo pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 675 Bộ luật dân sự 2005 (BLDS) quy định những trường hợp thừa kế theo pháp luật. Tại Điều 676 BLDS quy định:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo như quy định trên, 4 người con của vợ cả, 2 người con của vợ 2. mẹ bạn, bạn và các anh em là con của mẹ và bố bạn (nếu có) sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất có quyền hưởng di sản. Do những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau nên di sản do bố bạn để lại sẽ được chia đều cho những người nêu trên. Ngoài ra Điều 685 BLDS có quy định chi tiết hơn về việc phân chia di sản theo pháp luật như sau:

"Điều 685. Phân chia di sản theo pháp luật

1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thoả thuận về việc định giá hiện vật và thoả thuận về người nhận hiện vật; nếu không thoả thuận được thì hiện vật được bán để chia."

Các vấn đề khác về thừa kế, bạn có thể tham khảo tại phần thứ 4 của Bộ luật dân sự. 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.