Luật sư tư vấn:

Thưa quý khách ! Công ty Luật MINH KHUÊ xin gửi tới chị lời chào trân trọng và cảm ơn chị đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của anh liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

1.Cơ sở pháp lý: 

- Bộ Luật Dân sự 2005.

- Bộ Luật Dân sự năm 2015.

2. Giải quyết vấn đề:  

Theo thông tin mà quý khách cung cấp, việc bà T đã đặt cọc số tiền 150 triệu đồng để mua mảnh đất A. Tuy nhiên, sau khi làm xong giấy tờ thì bà T lại đòi mua mảnh đất B chứ không phải là mảnh đất A. Điều 358 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định về đặt cọc như sau:

 “Điều 358. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Như vậy, việc bà T đặt cọc cho gia đình anh để chắc chắn rằng, bà T sẽ mua mảnh đất A của gia đình bạn. Nay bà T lại từ chối không mua, theo Khoản 2 Điều 358 Bộ Luật Dân sự nêu trên thì tài sản đặt cọc thuộc về gia đình bạn và bà T phải chịu phạt cọc bằng một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc. Tuy nhiên, để đảm bảo việc phạt cọc này thì nội dung giấy tờ đặt cọc phải ghi rõ mục đích đặt cọc là mua mảnh đất A.

Hướng giải quyết cho gia đình: Nếu trên giấy tờ đặt cọc ghi rõ nội dung như trên thì gia đình bạn không cần trả lại số tiền mà bà T đã đặt cọc, ngược lại gia đình bạn có yêu cầu bà T chịu trách nhiệm phạt cọc. Việc bà T cưỡng bức gia đình bạn để lấy miếng đất B thì gia đình bạn có quyền yêu chính quyền địa phương can thiệp giải quyết hoặc gia đình bạn có quyền khởi kiện bà T ra Tòa án để yêu cầu bà thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê