Hộ B gọi người vào bán số cây đó đi. Tôi vào chở không thấy, tôi ra nói với hộ A, hộ A nói rằng họ bán cho tôi rồi nên tôi không bảo quản mất tự chịu.

Cho tôi hỏi xứ lý như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

Tư vấn về việc đòi lại tài sản giáp ranh giới đất?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi vào chuyên mục của chúng tôi.Trường hợp của bạn được giải quyết như sau :

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Nội dung phân tích:

Trong trường hợp này, giữa bạn và hộ A đã thực hiện một hợp đồng mua bán tài sản cụ thể là hàng cây xà cừ.

Căn cứ vào Điều 439 Bộ luật dân sự thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được xác định như sau:

"1. Quyền sở hữu đối với tài sản mua bán được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm tài sản được chuyển giao, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Đối với tài sản mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó.

3. Trong trường hợp tài sản mua bán chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên bán."

Và Khoản 1 Điều 440 Bộ luật dân sự quy định về thời điểm chịu rủi ro:

"1. Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản mua bán cho đến khi tài sản được giao cho bên mua, còn bên mua chịu rủi ro đối với tài sản mua bán kể từ khi nhận tài sản, nếu không có thoả thuận khác."

Tức là trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bạn đã nhận những cây xà cừ này nhưng vẫn đề ở nhà của họ A thì việc bạn không bảo quản tài sản là lỗi của bạn và hộ A không phải bồi thường.

Nếu bạn thỏa thuận với hộ A là mua hàng cây xà cừ và sẽ đến chờ hàng cây đó đi và trong thời gian đó hộ A phải có trách nhiệm bảo quản thì hộ A sẽ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với số cây đó cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự.