Chúng tôi xin cảm ơn luật sư.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật hình sự - Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về việc đưa người đi cai nghiện bắt buộc

Luật sư tư vấn Luật Hình sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Luật Phòng chống ma túy năm 2000

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 28 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2008 thì:

"Điều 28

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 18 tuổi trở lên đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

2. Việc đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.

3. Người nghiện ma tuý tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và không bị coi là bị xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tuý quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính."

Dựa theo quy định trên, em trai bạn hiện đang bị nghiện ma túy, thì trường hợp này, em trai bạn chỉ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các căn cứ từ khoản 1 đến khoản 4 như trên. Cụ thể:

- Em trai bạn hiện từ đủ 18 tuổi trở lên, đã được cai nghiện tại gia đình hoặc địa phương mà vẫn còn nghiện;

- Em trai bạn tự nguyện làm đơn xin cai nghiện

- Khi em trai bạn có các hành vi vi phạm hành chính theo Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định như sau:

"Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Khi có một trong các trường hợp này, gia đình bạn có thể yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định cho cai nghiện bắt buộc. Còn trong trường hợp em bạn chưa thực hiện việc cai nghiện tại gia đình, chưa được giáo dục tại địa phương và cũng không có đơn tự nguyện xin cai nghiện thì sẽ không được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật Hình sự.