Khi tôi đi đăng ký hưởng chế độ bảo hiệm thất nghiệp thì bên tiếp nhận hồ sơ của trung tâm giới thiệu việc làm trả lời tôi không đủ điều kiện để đăng ký BHTN do từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2014 không tham gia BHTN. Vậy trường hợp của tôi nếu sau này không làm ở công ty khác thì BHTN tôi có được hưởng không? Tôi phải làm hồ sơ gì để được hưởng BHTN? Trường hợp tôi muốn nhờ công ty bạn tôi ký hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHTN để được hưởng BHTN thì thời gian tôi cần tham gia tối thiểu là mấy tháng.
Tôi xin cảm ơn.
Người gửi: nguyen

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

bảo hiểm thất nghiệp

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, gọi:  1900.6162

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

- Luật bảo hiểm xã hội 2006.

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất, xác định điều kiện để bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?

“Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này’’.

Căn cứ vào quy định này, thì cứ trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi bạn nghỉ việc nếu như bạn đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng bảo hiểm trở lên thì bạn sẽ đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Việc bạn chuyển từ công này sang công ty khác sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng lao động với công ty cũ, bạn có thể nộp tiếp sổ bảo hiểm vào công ty mới. Sau khi thất nghiệp, chỉ cần bạn có đủ điều kiện theo quy định trên bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, căn cứ Luật bảo hiểm 2006:

“Điều 125. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.

2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật”.

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

 Vấn đề giải quyết hưởng bảo hiểm sẽ được quy định như sau:

“Điều 126. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 125 của Luật này.

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn miễn phí tại Vĩnh Long