Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Đ.Q.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai năm 2013 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

>> Xem thêm:  Viết hóa đơn chưa có giá trị sử dụng có bị xử phạt không?

2. Nội dung tư vấn

Theo như quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì: 

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Theo như quy định tại khoản 2 điều luật trên, đối với hộ gia đình đang sử dụng đất mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất như:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
- Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Trong trường hợp này, gia đình bạn không có các loại giấy nêu trên, tuy nhiên đã bắt đầu sử dụng ổn định từ năm 2001, trường hợp này, gia đình bạn vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo như trường hợp tài khoản 2 Điều 101 của Luật Đất đai 2013. Vì vậy, khi muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cha bạn nên đến UBND cấp xã xin cấp giấy chứng nhận gia đình bạn đã sử dụng ổn định mảnh đất này từ trước ngày 01/7/2004 và xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khi đi thì cha bạn nên mang theo hóa đơn thu tiền mà xã đã cấp cho gia đình bạn từ năm 2001. Về việc sai năm ở nơi ký trên hóa đơn thì cha bạn nên yêu cầu nhân viên kế toán kiểm tra lại sổ kế toán đã ghi trước đây là thu tiền vào ngày 12/1/2001 hay 12/1/2004. Tuy nhiên, dù xác định gia đình bạn bắt đầu được sử dụng đất từ ngày 12/1/2001 hay 12/1/2004 cũng không mng nhiều ý nghĩa quan trọng. Vì chỉ cần được xác nhận là sử dụng mảnh đất ổn định và không có tranh chấp từ trước ngày 1/7/2004 thì gia đình bạn đã có điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, gia đình bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ trong đó gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy xác nhận của UBND xã về việc gia đình bạn sử dụng mảnh đất trên ổn định từ trước ngày 1/7/2004 mà không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

>> Xem thêm:  Thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Hồ sơ trên bạn mang đến Văn phòng đăng ký đất cấp huyện (nếu có) hoặc Phòng tài nguyên và môi trường của UBND cấp huyện.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai

 

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?