Hiện tại doanh nghiệp viết đơn cho em báo là bàn giao sổ sách đàng hoàng vì em nghỉ ngang. Nhưng em không sắp xếp thời gian được nên không thể đi bàn giao. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có kiện em được không ?

Em xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: N.T.B.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn N.T.B.T, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

2. Nội dung phân tích

Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau:

"1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này".

Trường hợp của bạn, với hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm, bạn chấm dứt HĐLĐ vì lý do gia đình tuy nhiên bạn phải chứng minh được là gia đình bạn có hoàn cảnh khó khăn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP bao gồm:

"2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tại Điểm d Khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động trong các trường hợp sau đây:

a) Phải nghỉ việc để chăm sóc vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng, con đẻ, con nuôi bị ốm đau, tai nạn;

b) Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc;

c) Gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh hoặc chuyển chỗ ở mà người lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động."

Như vậy,

- Nếu trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn thuộc một trong các quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu trên và thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước (bạn đã báo trước 40 ngày được coi là đã thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước) thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của bạn là đúng pháp luật.

Tuy nhiên, công ty yêu cầu bạn đến bàn giao sổ sách nhưng bạn không sắp xếp được thời gian, nếu chỉ dừng lại ở mức này thì công ty không có căn cứ để khởi kiện bạn, do bạn đã làm đến ngày thứ 40 để chờ bàn giao mà công ty không sắp xếp người đến bàn giao công việc nên công ty không có căn cứ để khởi kiện bạn.

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

Trường hợp do không bàn giao sổ sách mà dẫn đến có thiệt hại xảy ra, thì phải xác định mức độ lỗi và nội quy công ty. Trong trường hợp này do bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, do công ty không cử người nhận bàn giao nên lỗi thuộc về công ty, tuy nhiên khi công ty gọi bạn đến bàn giao công việc thì thời gian công ty gọi bàn giao đấy có nằm trong nội quy công ty không? Nếu nội quy công ty có quy đinh về thời hạn bàn giao khi nghỉ việc thì bạn phải thực hiện theo thời hạn đó, nếu bạn không thực hiện mà gây ra thiệt hại thì bạn phải bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của bạn. Còn nếu trong nội quy công ty không quy định, hoặc đã quá thời hạn trong nội quy thì công ty phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại đó. 

-Trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc các quy định trên thì việc chấm dứt hợp đồng lao động của bạn bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, nếu bạn không thực hiện việc bồi thường cho công ty theo quy định tại Điều 43 BLLĐ thì công ty hoàn toàn có thể khởi kiện bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh KHuê  

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020