Công ty tôi là công ty tư nhân nhỏ của Việt Nam, số lượng lao động thường thay đổi và dao động từ 8-10 người nên năm 2014 công ty tôi không tham gia BHTN cho CNV công ty. Tháng 12/2014, tôi báo tăng mới 02 người, nên tổng số lao động là 10 người, nhưng vì có chút sai sót trong thủ tục báo tăng nên đầu tháng 01/2015, khi tôi lên làm thủ tục báo tăng BHTN cho cả công ty vì có quy định mới là năm 2015 tất cả Hợp đồng lao động trên 3 tháng đều phải tham gia BHTN thì cơ quan bảo hiểm yêu cầu tôi phải làm lại thủ tục tăng mới của 2 người tháng 12 kia, làm chung trên tờ D02-ts của tăng BHTN nhưng ghi ở mục tăng mới và ghi chú là TM T12/2014.

Tháng 02 tôi nhận được Thông báo đóng BH tháng 01/2015 thì thấy phần Điều chỉnh phải đóng kỳ trước có cả tiền đóng BHTN của 02 người đó. Tôi không hiểu tại sao công ty tôi đăng ký tham gia BHTN bắt đầu từ tháng 01/2015 mà sao lại bị truy thu cả BHTN tháng 12 của 2 người kia vậy?

Cho tôi hỏi cơ quan Bảo hiểm họ tính như thế có đúng không ạ? Mong sớm nhận được hồi âm của luật sư!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: V. Lan

Tư vấn về việc phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho thời gian trước khi đăng ký tham gia ?

Luật sư tư vấn dân sự:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

>> Xem thêm:  Xác nhận sinh sống tại địa phương như thế nào?

-Luật bảo hiểm xã hội 2006

- Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo điều 2 luật bảo hiểm xã hội thì đối tượng đóng bảo hiểm thất nghiệp:

"Điều 2:

1...

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên."

Như vậy, người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động và người sử dụng lao động thỏa mãn các điều kiện trên. Công ty bạn sẽ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi công ty bạn có đủ 10 lao động trở lên thì bạn phải đóng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2, điều 102 luật bảo hiểm xã hội từ thời điểm đủ 10 người lao động tức từ tháng 12/2014.

>> Xem thêm:  Tuyển dụng nhân viên kế toán thuế, luật sư doanh nghiệp

Do đó, việc cơ quan bảo hiểm truy thu bảo hiểm thất nghiệp tháng 12 của 2 người kia là phù hợp quy định của pháp luật theo tiểu mục 2.1,2.2 mục 6 quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?