Nay, năm 2015, bố tôi đòi lại tôi căn nhà mà tôi đã bán năm 2000. Tôi đồng ý trả lại căn nhà đó, bằng tiền, tương ứng với giá trị thị trường của nó tại thời điểm tháng 5/2015.

Vậy tôi muốn hỏi số tiền đó bố tôi được hưởng 100 % hay phải được chia thành 10 phần cho mọi người theo di chúc mẹ tôi để lại ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Đ.Đ.N

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.0159

 

Trả lời:

Cám ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến chô chúng tôi, chúc bạn sức khỏe. Vấn đề của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp luật:

>> Xem thêm:  Tư vấn phân chia di sản đất đai do cụ nội để lại ?

Luật hôn nhân và gia đình 2014 

Bộ luật dân sự 2005 

2. Luật sư phân tích: 

Năm 2000, bạn đã bán căn hộ chung cư đứng tên bố mẹ bạn vì mẹ bạn nói là cho bạn. Tuy nhiên tài sản ở đây là nhà nên bạn xác định là phải xác lập quyền sở hữu, nếu không xác nhận quyền sở hữu, tài sản này vần là tài sản chung của bố mẹ bạn trong thời kỳ hôn nhân.

Năm 2015, bố bạn đòi lại căn nhà bạn đã bán trong gia đình, và bạn đã trả lại số tiền đó. Thực tế, việc bố bạn đưa ra yêu cầu này thì bố bạn phải chứng minh được việc bạn chiếm giữ số tiền này như thế nào ( việc bạn bán cho ai, giấy biên nhận tiền...)

Đối với số tiền này sẽ xác nhận là tài sản chung vợ, chồng, chỉ xác định là tài sản riêng khi bố bạn chứng minh được đó là tài sản riêng của bố bạn, khi đó bố mới được hưởng 100%.

Căn cứ điều 33 luật hôn nhân và gia đình 2014

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Căn cứ bộ luật dân sự 2005 "Điều 634. Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác."

Như vậy, số tiền bán nhà này sẽ có một nửa của bố bạn, một nửa của mẹ bạn. Với số tiền của mẹ bạn vì không được đề cập trong di chúc nên sẽ được chia theo pháp luật. Điều 676 quy định về những người được hưởng thừa kế theo pháp luật như sau:

"Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật  

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Với số tiền bán nhà này thì bố bạn sẽ được hưởng 1/2 số tiền bán căn nhà cộng với một phần số tiền của mẹ bạn được chia thừa kế theo pháp luật. Vì bạn không nêu rõ gia đình bạn có bao nhiêu người nên chúng tôi chưa thể xác định cụ thể bố bạn được hưởng bao nhiêu trong số tiền bán nhà đó và số tiền bán nhà mẹ bạn để lại được chia cho bao nhiêu người. Bạn vui lòng căn cứ thêm vào các quy định trên đây để biết chi tiết.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tài sản đất đai khi chồng mất vợ bán có cần sự đồng ý của con không ?

Trân trọng.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thỏa thuận phân chia di sản theo quy định của pháp luật.