Tháng 4/2015 ba chồng em đòi ly dị và chia tài sản người lấy nhà người lấy đất nhưng mẹ chồng em không đồng ý. Do ba chồng em đứng tên và giữ hết giấy tờ nên ba em đã kêu bán đất, việc này công an xã đã tìm đến mẹ em hỏi việc bán này, mẹ em nói không đồng ý bán.

Cho em hỏi trong trường hợp này mẹ em không đồng ý thì ba em có bán được không ?

Khi bán thì tài sản này sẽ chia làm 2 hay phải chia làm 4 vì gia đình chồng em có ba me chồng và 2 người con trai ?

Nếu như ba mẹ chồng em ly dị, tài sản sẽ chia như thế nào ? Chồng em và người em trai có được chia tài sản không hay chỉ chia làm hai do ba mẹ em hiện tại tranh chấp tài sản và không thuận tình ly hôn ?

Và 10 cây vàng ba em đã lấy đi khi chia tài sản có được chấp nhận là ba em đã có phần đó không vì hiện tại ba em không thừa nhận đã lấy tài sản ?

Em xin chân thành cảm ơn!!

Người gửi: T.V

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hôn nhân của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng mới nhất 2020 ? Cách chứng minh mâu thuẫn khi ly hôn

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, chúc bạn sức khoẻ. Vấn đề của bạn như sau: 

Cơ sở pháp luật:

Luật hôn nhân và gia đình 2014 

Phân tích:

Thứ nhất, trường hợp mẹ bạn không đồng ý thì ba bạn có bán được không ?

- Vào tháng 4/2015 ba chồng bạn đòi ly dị và chia tài sản người lấy nhà người lấy đất nhưng mẹ chồng bạn không đồng ý. Như vậy hiện tại ba mẹ chồng bạn vẫn còn đang tồn tại quan hệ hôn nhân, ngôi nhà, 4 công đất hay những tài sản khác xác định đều là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân trừ trường hợp  ba chồng bạn được thừa kế riêng, được tăng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng và nghĩa vụ chứng minh thuộc ba chồng bạn. Căn cứ luật hôn nhân gia đình 2014:

"Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

>> Xem thêm:  Thủ tục ly hôn và mua hồ sơ ly hôn ở đâu ? Thời gian giải quyết ly hôn là bao lâu ?

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Trường hợp ba chồng bạn không chứng minh được đây là tài sản riêng của ba bạn vậy nên hiện tại khi xác lập giao dịch về đất này phải được sự đồng ý của mẹ chồng bạn. Nếu ba bạn vẫn có ý thực hiện với người thứ 3 thì giao dịch đó bị tuyên vô hiệu.

"Điều 26. Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 của Luật này.

2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi.

Điều 24. Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng"

Thứ hai, nếu ba chồng bạn bán đất thì số tiền được chia 2 hay chia 4 ?

Giả sử trường hợp mẹ bạn đồng ý bán đất thì tài sản này xác định là tài sản chung của bố mẹ bạn cho nên sẽ chia 2 mà không chia 4.

>> Xem thêm:  Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái sau khi ly hôn ? Tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Thứ ba, giải quyết tài sản khi ly hôn

Điều 59, 61 Luật hôn nhân gia đình quy định nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau

"1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý mới nhất năm 2020

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều này.

Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này."

Như vậy khi ba, mẹ bạn thuận tình hay đơn phương ly hôn mà có yêu cầu chia tài sản thì sẽ được tòa án giúp đỡ. Xác định tài sản hiện còn  lại là 1 ngôi nhà, 4 công đất, căn cứ quy định trên thì tài sản về nguyên tắc được chia đôi có xem xét đến những yếu tố khác( như công sức đóng góp, hoàn cảnh, lỗi..). Nếu 2 người con xác định được công sức đóng góp của mình vào khối tái sản chung thì được chia 1 phần thuộc về mình.

Thứ tư, 10 cây vàng ba bạn lấy đi có được coi là phần của ba bạn không?

Luật hôn nhân gia đình quy định " Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung." Như vậy, trừ khi ba bạn chứng minh được đó là tài sản riêng, nếu không 10 cây vàng đó được coi là tài sản chung của 2 vợ chồng. Khi ba bạn lấy 10 cây vàng đó đi tức là ba bạn đã lấy một phần tài sản trong khối tài sản chung với mẹ bạn.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng.

>> Xem thêm:  Giải thích các mã ký hiệu về loại đất thể hiện trên bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính (ONT, BHK, ODT, LUC, TMD...)

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020