Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:     1900.6162

 

Trả lời

Công ty Luật MInh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013.

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào điểm e, khoản 1 điều 179 Luật đất đai về các quyền của người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân. Tại đây luật quy định là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có quyền tặng cho quyền sử dụng đất của mình cho người khác. Điều kiện để được tặng cho quyền sử dụng đất được Luật đất đai 2013 quy định tại điều 188 như sau:

"Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính".

Chỉ cần đảm bảo được các điều kiện nêu trên thì bố mẹ bạn sẽ được phép thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn. Mặc dù đất nằm trong khu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của UBND( do ở đây bạn không nêu rõ là UBND nào nên chúng tôi sẽ gọi là UBND nói chung) nhưng chưa có quyết định hay phương án thực hiện dự án cụ thể, nên bố mẹ bạn vẫn được phép thực hiện quyền tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn vì luật không có quy định nào cấm là đất nằm trong khu quy hoạch, kế hoạch thì không được phép thực hiện các quyền như thừa kế, tặng cho...
Khi thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất bố mẹ bạn sẽ làm thủ tục sang tên cho bạn và cấp cho bạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới theo mẫu mới hiện nay.
Về vấn đề bồi thường thì căn cứ theo quy định tại điều 75 luật đất đai 2014 về điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất:
"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp".
Như vậy, chỉ cần bạn đủ điều kiện để được bồi thường như có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ hợp pháp khác thì sẽ được bồi thường. Việc cấp sổ đỏ mới này sẽ  không ảnh hưởng đến mức bồi thường sau này. 

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn để của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.
Trân trọng./. 
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?