Và nếu không thành lập công đoàn thì doanh nghiệp đó có phải xây dựng thỏa ước lao động không ạ. Em cảm ơn ạ.

Người gửi: L.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty Luật Minh Khuê

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê.Vấn đề này của bạn chúng tôi xin phép được trả lời như sau

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật Lao động năm 2012

- Luật Công đoàn năm 2012

Nội dung:

 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Luật Công đoàn quy định:

“Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn”.

Bên cạnh đó Bộ Luật lao động năm 2012 cũng quy định về việc thành lập, gia nhập công đoàn như sau:

"1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.

>> Xem thêm:  Giáo viên kiêm phó chủ tịch công đoàn có được hưởng chế độ giảm giờ làm không ?

2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.

3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động"

Do đó, việc thành lập công đoàn là hoàn toàn tự nguyện. Việc doanh nghiệp bạn sử dụng 10 lao động trở lên nhưng không có ai là đoàn viên, đảng viên không phải là căn cứ thành lập công đoàn hay không. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền cũng như lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động thì doanh nghiệp bạn vẫn nên thành lập công đoàn.

Về việc xây dựng thỏa ước lao động, bạn có thể tham khảo tại: Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2020 ?