Ngày 07/01/2016. Em có báo nghỉ bằng miệng với trưởng bộ phận qua điện thoại, và em sẽ làm cho đến 31/01/2016. Chị đồng ý và nói đang tuyển người. Nhưng đến ngày 20/01/2016. Em lại nhận được thông tin, không cho phép nghỉ và bảo phải báo trước 45 ngày bằng văn bản. Không thì khách sạn không thanh toán lương cho em . Khi có sự cho phép nghỉ, em đã xin việc mới và đã đồng ý làm việc cho nơi khác. Thông thường, các nhân viên khác xin nghỉ cũng báo bằng miệng và sau nửa tháng được nghỉ việc. ( Trước em cũng có trường hợp báo nghỉ ngày 05/01/2016. và được nghi ngày 25/01/2016) Vậy cho em hỏi, Khách sạn không trả lương cho em là có đúng pháp luật không ? Với trường hợp xin nghỉ của nhân viên trước, có phải công ty đã không công bằng giữa các nhân viên ? Việc không ký hợp đồng lao động với người lao động là đúng hay sai ? Việc thông báo nghỉ bằng miệng vẫn được xem là có hiệu lực không ? Công ty và em sẽ chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào. Mong anh chi tư vấn và hướng dẫn em giải pháp tốt nhất . Em xin chân thành cảm ơn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn pháp luật lao động ; 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

Bộ luật lao động  năm 2012

II Nội dung phân tích

Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động năm 2012

>> Xem thêm:  Xây dựng quy chế quản lý nhân sự, chính sách tiền lương, tiền thưởng

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy trường hợp của bạn là bạn làm công việc được  5 tháng mà không có hợp đồng lao động ,và đã trái với quy định của Bộ luật Lao động

Vì bạn và công ty không thỏa thuận thời hạn của Hợp đồng nên  hợp đồng lao động được giao kết bằng lời nói của bạn là hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo khoản 1 Điều 22 

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Theo khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy trường hợp của bạn là bạn làm việc với hợp đồng không xác định thời hạn như vậy bạn phải có nghĩa vụ thông báo trước cho người quản lý ở khách sạn bạn trước 45 ngày.Với trường hợp của ban nếu bạn không xin nghỉ trước 45 ngày mà bạn mới chỉ xin nghỉ trước được 35 ngày mà bạn đã nghỉ  thì bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Điều 41

Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này.

Điều 43 quy định về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký nội quy, thang bảng lương lao động mới nhất năm 2020 ?

 Với trường hợp xin nghỉ của nhân viên trước, có phải công ty đã không công bằng giữa các nhân viên ? Việc không ký hợp đồng lao động với người lao động là đúng hay sai ? 

Vần đề bạn nói là khách sạn không công bằng giữa các nhân viên, vấn đề này lại phụ thuộc vào người cho nhân viên nghỉ việc, và khách sạn bạn công bằng hay không công bằng thì bạn cũng không thể làm gì được họ mà bạn vẫn có quyền được bảo vệ theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 

Việc không ký kết hợp đồng lao đông có thời gian từ 3 tháng trở lên rõ ràng là không đúng quy định của pháp luật bởi vì : Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

 Vì Bộ luật lao động không quy định về điều kiện về điều kiện xử lý hợp đồng vô hiệu khi vi phạm về hình thức của hợp đồng nên trường hợp này theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 sẽ không được coi là vô hiệu. Nên nếu khi có tranh chấp xảy ra thì bạn có thể yêu cầu giả quyết theo Điều 200, 201 Bộ luật lao động

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

>> Xem thêm:  Người lao động phải bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Việc thông báo nghỉ bằng miệng vẫn được xem là có hiệu lực không ?

Vì luật không quy định cụ thể về việc thông báo nghỉ việc bằng văn bản hay bằng miệng mà chỉ  yêu cầu là thông báo nên trường hợp thông báo bằng miệng vẫn được xem là hợp lệ

Công ty và em sẽ chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?

Như vậy nếu như bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng khi mới chỉ thông báo trước 30 ngày thì bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bạn vẫn nhận được tiền lương, bạn sẽ chỉ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động,và bạn còn vi phạm quy định về thời hạn thông báo , bạn cũng phải bồi thường cho những ngày không thông báo trước. Như vậy nếu khách sạn không trả lương thì khách sạn đã sai.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!         

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức lương áp dụng sau khi thi đậu biên chế ?

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật lao động. 

>> Xem thêm:  Quy định tiền thưởng tết âm lịch đối với cán bộ, công chức, viên chức ?