Công ty em thành lập Công Đoàn cơ sở từ năm 2011. Tuy nhiên, do mới thành lập và công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài nên sau khi đăng ký thành lập công đoàn, công ty cũng không có trích lập kinh phí công đoàn, không có hoạt động gì tại công đoàn cơ sở của công ty. Đến nay, Ban giám đốc công ty muốn đẩy mạnh hoạt động của công đoàn cơ sở tại công ty và yêu cầu trích lập kinh phí công đoàn.

Luật sư cho em hỏi:

1. Công ty em có phải đóng kinh phí công đoàn cơ sở cho Công Đoàn Quận từ năm 2011 đến nay không?

2. Theo như được biết, năm 2019 có chế tài, quy định mức phạt nếu không trích lập, không nộp kinh phí công đoàn. Vậy công ty em có bị phạt không? Nếu bị phạt thì mức phạt là bao nhiêu? Tính từ thời điểm nào?

3. Khi kết nạp đoàn viên mới, thì công đoàn cơ sở tại công ty xem xét để kết nạp, rồi mới đăng kí lên công đoàn Quận hay phải đăng ký lên công đoàn Quận rồi mới được kết nạp?

4. Mức phí trích lập kinh phí công đoàn là bao nhiêu, tính trên mức lương net? Hay gross?

Em xin chân thành cám ơn luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn quy định về đóng đoàn phí, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2020 ?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật công đoàn năm 2012

Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

Điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013

Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,bảo hiểm xã hội đưa người lao động ở việt nam đi làm ở nước ngoài.

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Vấn đề thứ 1: Đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

- Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính lương và phu cấp cho cán bộ công đoàn của Công ty ?

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

-Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập,hoạt động theo luật doanh nghiệp,luật đầu tư.

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

- Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy dù công ty bạn có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì công ty vẫn phải đóng phí công đoàn có nghĩa là công ty bạn phải đóng phí đoàn từ năm 2011 cho đến nay.

2.2. Vấn đề thứ 2

Theo quy định tại Điều 24c Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị kết nạp vào tổ chức công đoàn Việt Nam

Căn cứ vào điều luật trên cho thấy với trường hợp công ty bạn do chưa đóng phi đoàn từ năm 2011 tới nay nên sẽ bị phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng và công ty bạn phải khắc phục hậu quả theo Khoản 3 Điều luật trên.

2.3. Vấn đề thứ 3.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định như sau:

Điều 2.Thủ tục kết nạp,công nhận đoàn viên và chuyển sinh hoạt công đoàn.

1. Thủ tục kết nạp, công nhận đoàn viên Công đoàn

a. Người gia nhập Công đoàn có đơn tự nguyện. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xét, ra quyết định kết nạp hoặc công nhận đoàn viên và trao thẻ đoàn viên Công đoàn.

b. Nơi chưa có Công đoàn cơ sở, người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn thông qua ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nơi người lao động đang làm việc, hoặc thông qua cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để được xem xét kết nạp hoặc công nhận

Theo quy định tại khoản 1 điều này thì công ty bạn đã có công đoàn cơ sở nên công đoàn cơ sở tại công ty xem xét để kết nạp, rồi mới đăng kí lên công đoàn QUận nếu trường hợp công ty không có công đoàn cơ sở thì người lao động nộp đơn gia nhập Công đoàn thông qua ban vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nơi người lao động đang làm việc, hoặc thông qua cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để được xem xét kết nạp hoặc công nhận.

2.4.Vấn đề thứ 4.

Theo Nghi định 191/2013/NĐ-CP quy định thì tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, cũng sẽ phải thực hiện nộp kinh phí công đoàn, mức nộp kinh phí là 2% tổng quỹ lương làm căn cứ đóng BHXH.

Quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn mới nhất

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Số lượng nhân sự trong ban chấp hành công đoàn là bao nhiêu người thì đúng luật ?