Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Quyết định 595/QĐ-BHXH

2. Nội dung tư vấn:

Đối với trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động trong thời hạn 6 tháng về nguyên tắc sẽ không tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ bắt buộc của người lao động:

Luật bảo hiểm xã hội đã quy định điều này như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó điều này cũng được quy định tại Quyết định 595/BHXH:

Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Vì thế trường hợp này bạn sẽ không được đóng bảo hiểm và không tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian 6 tháng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động về tạm hoãn hợp đồng lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê