Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục luật hôn nhân và gia đình của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn việc ly hôn thiếu tên đệm trong giấy đăng ký kết hôn ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật hôn nhân gia đình 2000

- Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Luật hôn nhân gia đình 2014

- Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

>> Xem thêm:  Có ly hôn được không khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ?

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 14, luật hôn nhân gia đình 2000 về tổ chức đăng ký kết hôn như sau:

Khi tổ chức đăng ký kết hôn phải có mặt hai bên nam, nữ kết hôn. Đại diện cơ quan đăng ký kết hôn yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện cơ quan đăng ký kết hôn trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên.

Mọi nghi thức kết hôn không theo quy định tại Điều 14 của Luật này đều không có giá trị pháp lý.

Bạn nói rằng giấy kết hôn không phải do vợ chồng bạn ký mà do ba mẹ chồng ký thay nhưng không biết bạn có thực hiện đúng thủ tục đăng ký kết hôn như trên không. Nếu vợ chồng bạn không thực hiện đúng thủ tục kết hôn như trên thì vợ chồng bạn chưa hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, do đó hôn nhân của vợ chồng bạn không được pháp luật công nhận do đó bạn không thể thực hiện ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn.

Còn nếu vợ chồng bạn thực hiện đúng theo thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định tại điều 13, luật hôn nhân gia đình 2000 thì muốn được ly hôn trước tiên bạn phải thực hiện thủ tục sửa đổi tên trong đăng ký kết hôn như sau:

Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về Đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về việc điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác như sau:

“ 1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

 Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

 Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

>> Xem thêm:  Mất giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có được cấp lại không ? Ly hôn khi mất đăng ký kết hôn

 2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh.”

Khoản 2 Điều 39 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 06/2012/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực như sau:

“2. Người có yêu cầu điều chỉnh hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy khai sinh; trường hợp nội dung điều chỉnh không liên quan đến Giấy khai sinh, thì phải xuất trình các giấy tờ khác làm căn cứ cho việc điều chỉnh.

Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.”

Như vậy, bạn cần sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn thì bạn đến UBND cấp xã nơi đăng kí kết hôn trước đây để yêu cầu  sửa đổi nội dung mà không cần yêu cầu cấp lại Giấy đăng kí kết hôn.

Sau đó, bạn thực hiện thủ tục ly hôn theo như luật hôn nhân gia đình 2014.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng mới nhất 2020 ? Cách chứng minh mâu thuẫn khi ly hôn