Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

thủ tục khởi kiện

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 144/2006/NĐ-CP của Chính Phủ về họ, hụi, biêu, phường. 

- Bộ Luật Dân sự năm 2005         

- Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2011. 

>> Xem thêm:  Mức thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế ? Tư vấn tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất ?

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về cụm từ chơi huê ở đây theo thuật ngữ pháp lý được gọi chung là họ bao gồm cả hình thức họ, hụi, biêu, phường. Mẹ bạn và bạn của mẹ bạn được xác định là thành viên tham gia họ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 144/2006/NĐ-CP.

Thứ hai, bạn nói “người bạn đó lấy tiền này cho người khác vay” thì “số tiền này” ở đây được xác định là tiền gì? Có phải là phần họ trong quá trình chơi họ hay không?

Nếu số tiền này được xác định là phần họ thì căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 144/2006/NĐ-CP quy định: Phần họ là số tiền hoặc tài sản khác đã được xác định theo thỏa thuận mà thành viên phải góp trong mỗi kỳ mở họ. Phần họ phải là tài sản có thể giao dịch được.

Theo như bạn trình bày thì có thể xác định được bạn của mẹ bạn đã lấy phần họ của mẹ bạn đem cho người khác vay và đến nay đã một năm nhưng chưa hoàn trả cho mẹ bạn.

Trong trường hợp này bạn cần xác định được, chủ thể của hợp đồng vay tài sản này là những ai? Mẹ bạn chỉ cho bạn của mẹ bạn vay số tiền đó còn không biết bạn của mẹ bạn sử dụng vào mục đích gì? Hay là mẹ bạn và bạn của mẹ bạn cùng được được xác định là bên cho vay và cho một người khác vay tiền?

Về giải quyết tranh chấp tuân theo quy định tại Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP: Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hòa giải hoặc theo yếu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyếttại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự

Trường hợp 1: Mẹ bạn được xác định là bên cho vay và bạn của mẹ bạn được xác định là bên đi vay.

Căn cứ theo thỏa thuận giữa hai bên, thì bên vay phải làm tròn nghĩa vụ trả nợ của mình căn cứ theo Điều 474 Bộ Luật Dân sự.

Đến bây giờ phát sinh tranh chấp và bạn muốn làm đơn khởi kiện thì mẹ bạn được xác định là nguyên đơn còn bạn của mẹ bạn được xác định là bị đơn, thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm về tranh chấp hợp đồng dân sự này thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

Trường hợp 2: Mẹ bạn và bạn của mẹ bạn cùng được xác định là bên cho vay và người kia được xác định là bên vay.

Căn cứ theo thỏa thuận của các bên thì bên vay phải làm tròn nghĩa vụ trả nợ của mình khi đến hạn theo quy định tại Điều 474 Bộ Luật Dân sự.

Đến khi phát sinh tranh chấp và bạn muốn làm đơn khởi kiện thì bị đơn được xác định là bên đi vay, thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm về tranh chấp hợp đồng dân sự này thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Bộ Luật Tố tụng Dân sự.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế