Công ty Luật Minh Khuê cung ứng dịch vụ tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá.

1. Điều kiện cấp phép:

Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

- Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền: Sở công nghiệp- Nay là Sở công thương.

3. Thời hạn: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép sản xuất thuốc lá (Theo mẫu).

- Biên bản kiểm tra kho hàng đáp ứng điều kiện phòng cháy chữa cháy.

- Đề án sản xuất – kinh doanh:

- Mô tã kho hàng.

- Nguồn nguyên liệu.

- Danh sách đơn vị cung cấp nguyên liệu.

- Danh sách nhân lực lao động tại công ty.

- Các điều kiện về kho bãi.

- Sơ đồ thiết bị phòng cháy chữa cháy.

- Sơ đồ kho bãi, khu nghỉ ngơi.

- Bản sao danh sách các đơn vị cung cấp nguyên liệu.

- Hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu với đại diện vùng nguyên liệu.

- Bản sao chứng chỉ của các chức danh quản lý.

5. Số lượng: 02 bộ

Mọi vấn đề cần trao đổi liên quan đến các thông tin nói trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc Chúng Tôi để được tư vấn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê