Trả lời: 
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

 I. Cơ sở pháp lý
- Luật lao động 2012
- Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

II. Nội dung tư vấn

Vẫn đề của bạn chúng tôi nhận định như sau: Mỗi quan hệ tranh chấp giữa anh T và Trường Đại học dân lập M là thuộc sự điều chỉnh của Luật lao động 2012 điều chỉnh và những văn bản hướng dẫn luật Lao động 2012. Nên chúng tôi có những phân tích như sau:

Thứ nhất căn cứ vào Luật lao động 2012 quy định tại điều 125 quy định cụ thể có 3 hình thức mà người sử dụng được áp dụng kỷ luật đối với người lao động như sau:

“ Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động
1. Khiển trách.
2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.
3. Sa thải.”

Thứ hai căn cứ điều 30 của Nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm2015 quy định trình tự xử lý kỷ luật lao động của bộ luật lao động quy định về thủ tục kỷ luật đối với lao động như sau:

" Điều 30. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.”

Như vậy, từ tình huống bạn đưa ra và căn cứ những cơ sở pháp lý nêu trên thì cho thấy rằng việc Hiệu trưởng nhà trường Đại học dân lập M ký quyết định cảnh cáo anh T là chưa sử dụng đúng hình thức quy định . Cụ thể là tại điều 125 của Bộ luật lao động 2012. Và hình thức kiển trách là có mức độ nhẹ hơn hình thức kỷ luật là cảnh cáo.
Hơn nữa,việc áp dụng biện pháp kỷ luật còn phải căn cứ vào nội dung hợp đồng hai bên đã thỏa thuận , nội quy lao động của nhà trường để từ đó có căn cứ cho rằng việc anh T chưa làm tốt công tác tham mưu cho Trưởng Khoa về công tác giảng dạy, về tình hình chính trị nội bộ của khoa có thực sự thuộc trường hợp bị kỷ luật hay không.

Biện pháp giải quyết.
Do hiệu trưởng trường Đại học Dân lập M đã sử dụng không đúng hình thức như luật Lao động 2012 quy định nên anh T có thể viết đơn khiếu nại quyết định kỷ luật này đối với Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập M.
Nếu không đươc giải quyết thì anh T có thể yêu cầu hòa giải viên giải quyết. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.Căn cứ khoản 2 điều 201 của luật lao động 2012.
Căn cứ khoản 3 điều 33 Nghị định 05 /2015 NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm2015 thi Hiệu trưởng trường Đại học dân lập M phải khôi phục quyền và lợi ích của anh T do quyết định xử lý kỷ luật lao động của Trường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Sa thải nhân viên đang mang thai thì bị xử lý như thế nào ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. 

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người lao động bị sa thải thì được nhận những trợ cấp gì?