Hỏi hành vi của Giám đốc đã vi phạm những quy định của Luật nào? số tiền thu trái quy định đã được chi cho cán bộ nhân viên có phải thu hồi không? Căn cứ xử lý và thu hồi, hình thức xử lý kỷ luật?

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục tư vấn luật lao động của công ty luật MInh khuê.

tư vấn về giám đốc tự ý thu, chi trái quy định?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162