Phía bên người bán có yêu cầu chúng tôi trả thêm phần đất thừa ra đó. Gia đình tôi có 2 phương án sau cho bên người bán nhưng đều không được chấp nhận:

1. Chấp nhận mua đất thừa nhưng với giá bán là đất không sổ hoặc 1 nửa số tiền nếu tính phần diện tích đất thừa nhân với giá bán ?

2. Chúng tôi chỉ lấy phần đất trên sổ đỏ thôi, còn phần thừa trả họ ?

Vậy xin nhờ quý luật sư cho chúng tôi phương án giải quyết hợp pháp nhất!  Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ bộ phận tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

tư vấn về mua bán đất

Luật sư tư vấn Luật đất đai, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn về hòa giải đối với tranh chấp đất đai

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật đất đai năm 2013:

Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.

Như vậy theo thông tin bạn cung cấp thì việc mua bán đất theo sổ đỏ nhưng diện tích thực tế lại lớn hơn diện tích đất trên sổ đỏ thì bạn nên lựa chọn phương án trả lại đất cho người bán vì việc chuyển quyền sở hữu chỉ căn cứ trên cơ sở hợp đồng mua bán giữa hai bên. Còn trường hợp bạn thỏa thuận được giá nhưng mua diện tích đất chưa có sổ đỏ theo Điều 188 Luật đất đai năm 2013 là không đáp ứng đủ điều kiện.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo bàn giao căn hộ, bàn giao nhà mới nhất