Kính gửi văn phòng luật sư Minh khue Tôi xin gửi câu hỏi và kính mong được luật sư tư vấn giúp như sau: Anh A là một đảng viên đã có gia đình 1 vợ và 2 con, nhưng vì điều kiện đi làm xa anh gia đình, anh A đã yêu thương 1 người con gái khác là chị B, anh A không nói với chị B là có gia đình ở quê rồi, và sinh sống ăn ở với chị B suốt 3 năm. Đến khi vợ anh A là chị C biết chuyện thì chị C gọi điện cho chị B chửi bới và cho người gọi điện chửi bới chị B. Bây giờ do gia đình ngăn cản anh A có ý định ruồng bỏ chị B, như vậy trong trường hợp này chị B có được phép kiện anh A hay không?trường hợp này thì anh A sẽ bị xử lý như thế nào? có bị khai trừ ra khỏi đảng hay không? Về đơn kiện sẽ được viết theo mẫu cụ thể là như thế nào? Rất mong được sự tư vấn và giúp đỡ của văn phòng luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn Tran nguyen.

Chào bạn ! Dựa theo những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

thứ nhất : bạn có thể khởi kiện anh chồng kia để ly hôn do anh này vi phạm chế định 1 vợ 1 chồng.

thứ hai : Anh A có thể bị kỷ luật, khiển trách, thậm trí khai trừ ra khỏi đảng căn cứ theo Khoản 1, Điều 36 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:"Việc cách chức, khai trừ cấp uỷ viên của chi bộ cơ sở do chi bộ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp uỷ huyện, quận hoặc tương đương quyết định. Đảng uỷ cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

thứ ba : mẫu đơn kiện bạn có thể tham khảo ở nội dung sau :https://luatminhkhue.vn/bieu-mau-luat-hon-nhan/mau-don-khoi-kien-vu-an-ly-hon.aspx.

tôi xin hỏi tên mẹ ruột trong giấy khai sinh của tôi là D nhưng trên thực tế giấy tờ tùy thân của mẹ tôi mang tên G. Vậy bây giờ tôi muốn thay đổi lại tên mẹ tôi trong giấy khai sinh cho phù hợp thì cần phải làm những thủ tục nào và cơ quan nào chịu trách nhiệm xử lý việc này.Xin chân thành cảm ơn

căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:… d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại”.

Đồng thời khoản 1 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP có quy định phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch 1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Bạn có thể yêu cầu cơ quan hộ tịch cải chính thông tin cho bạn cụ thể là phòng tư pháp huyện bạn sinh sống.

Thủ tục : 

Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục xác nhận quan hệ cha, mẹ, con mới nhất

Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có sự đồng ý của người đó.

2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

3. Việc bổ sung hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nội dung bổ sung được ghi trực tiếp vào những cột, mục tương ứng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần ghi bổ sung. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh phải ghi rõ nội dung bổ sung; căn cứ ghi bổ sung; họ, tên, chữ ký của người ghi bổ sung; ngày, tháng, năm bổ sung. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã ghi bổ sung.

Trong trường hợp nội dung Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh trước đây không có cột mục cần ghi bổ sung, thì nội dung bổ sung được ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bổ sung.

4. Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.

5. Trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh cho người con, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ thực hiện việc điều chỉnh nội dung đó trong phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con cho phù hợp; nếu Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

Tôi là giáo viên, vào ngày 22/6/2016. Tôi nhận được quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT B. Theo Khoản 1 của Điều 5 của Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ: chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức đang trong thời gian nghỉ hàng năm (Ngày 22/6/2016: là thời gian nghỉ hè). Như vậy, Sở GD-ĐT B ra quyết định vào thời gian này là đúng hay sai?

 căn cứ theo khoản 1 điều 5 thì quyết định xử phạt này của sở giáo dục đào tạo bạc liêu là sai.

>> Xem thêm:  Đăng ký khai sinh quá hạn bị xử phạt như thế nào ?

Xin cho tôi hỏi về một trường hợp cụ thể như sau: Một cán bộ lãnh đạo quản lý (cụ thể là Phó Giám đốc Sở) bị xử lý kỷ luật về mặt Đảng với hình thức là khiển trách. Vậy, trường hợp nêu trên có được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở hay không, nếu được bổ nhiệm lại thì thời gian bổ nhiệm lại là như thế nào.

căn cứ điều 6, mục 1, chương 2 quyết định 27/2003/QĐ-Ttg thì Điều kiện bổ nhiệm:

1.Đạt tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn cụ thể của từng chứcdanh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2.Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng,trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

3.Tuổi bổ nhiệm:

a.Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá50 tuổi đối với nữ;

b.Riêng các chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng các quận, huyện và tương đương,tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);

c.Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời giancông tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện vềtuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

4.Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

5.Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách đến cáchchức.

như vậy nếu việc bổ nhiệm không trong thời gian ông bị kỷ luật thì việc ông phó giám đốc sở vãn được bổ nhiệm

>> Xem thêm:  Thẩm quyền ban hành Nghị quyết liên tịch ?

Kính thưa đoàn luật sư-Công ty luật Minh Khuê. Tôi có một câu hỏi như sau : Qua báo chí,tôi được biết thông tin như sau : Mục a, Điều 1 của Quyết định 695/QĐ - TTg ngày 8/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Trụ sở UBND xã do 100% vốn Nhà nước đầu tư. Ở xã tôi , cán bộ xã thu mỗi người dân là 510.000 ( thu trong 3 năm) với lý do là để xây dựng ủy UBND xã. Xã tôi có 3.500 người; như vậy số tiền mà UBND xã thu là 1.785.000.000 vnđ. 1. Như vậy có đúng không ? 2. Nếu sai thì vi phạm những điều luật nào và hình thức xử lý như thế nào Kính mong Đoàn luật sư giúp tôi trả lời câu hỏi này.

 thứ nhất : việc thu như vậy là sai vì Đối với tất cả các xã, hỗ trợ 100% từ ngân sách nhà nước cho: Công tác quy hoạch; xây dựng trụ sở xã; kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã. tuy nhiên nếu căn cứ theo điểm C khoản 1 quyết định số 695/QĐ-TTg thì "Chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) không quy định bắt buộc nhân dân đóng góp, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.:" như vậy nếu không phải hình thức tự nguyện.

thứ 2 việc xử lý sẽ tuân theo điều 14 Luật khiếu nại là :" 

hi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính

>> Xem thêm:  Các trường hợp hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định cho phép hợp nhất hội (Mẫu số 8)