Chúng cháu phải làm gì và như thế nào ạ Cảm ơn luật sư nhiều ạ. Cháu mong được luật sư trả lời sớm nhất ạ!

Người gửi: V.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

 Tư vấn yêu cầu công ty xuất khẩu lao động hoàn trả tiền đặt cọc

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

- Luật dân sự năm 2005

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại điều 417. Nghĩa vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên có quyền 

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế là quyền sử dụng đất như thế nào ? Quyền định đoạt tài sản

Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 358. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

2. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Chồng bạn đã thực hiện đầy đủ việc giao kết như trong hợp đồng vì vậy công ty xuất khẩu lao động có nghĩa vụ phải hoàn trả cho bạn toàn bộ số tiền bạn đã đặt cọc. Tuy nhiên công ty đã lừa dối khách hàng và không thực hiện nghĩa vụ vì vậy theo quy định của điều 417 bộ luật dân sự 2005 bạn có thể khởi kiện công ty ra Tòa án dân sự để yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng và bồi thường thiệt hại.

Trân trọng

Bộ phận tư vấn pháp luật

>> Xem thêm:  Trình tự thủ tục khởi kiện đòi lại tài sản thừa kế làm như thế nào ? Quyền quản lý tài sản thừa kế