TUYÊN BỐ CHUNG

CỦA BỘ NGOẠI GIAO SỐ 13/LPQT NGÀY19 THÁNG 3 NĂM 2003
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ MÔN-ĐÔ-VA

(Cóhiệu lực từ ngày 28 tháng 2 năm 2003)

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam Trần Đức Lương, Tổng thống nước Cộng hoà Môn-đô-va Vla-đi-miaVô-rô-nin đã thăm chính thức nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 27tháng 02 đến ngày 01 tháng 3 năm 2003.

Hai vị đứng đầu hai Nhà nước đã thông báo cho nhau về tìnhhình chính trị và kinh tế - xã hội của mỗi nước, thảo luận tình hình và triểnvọng phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Môn-đô-va, cũng như trao đổi ý kiến vềmột số vấn đề quốc tế cấp bách hai bên cùng quan tâm. Hai bên đã đạt được nhữngthoả thuận quan trọng nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm sự hợp tác Việt Nam -Môn-đô-va trong các lĩnh vực khác nhau.

Hai Bên nhất trí rằng, cuộc gặp cấp cao chính thức đầu tiênsẽ tạo xung lực cho việc tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Môn-đô-va trongthế kỷ XXI phù hợp với truyền thống hữu nghị và tiềm năng hợp tác sẵn có giữahai nước. Nhằm mục đích này, hai Bên tuyên bố như sau:

1. Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Môn-đô-va khẳng định quyết tâm củng cố vàphát triển tình hữu nghị và sự hợp tác nhiều mặt trên cơ sở các nguyên tắc tôntrọng chủ quyền quốc gia, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào côngviệc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

2. Hai Bên sẽphát triển sự hợp tác song phương cùng có lợi, cũng như hợp tác trên trườngquốc tế, cụ thể là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ vàcác tổ chức quốc tế khác để góp phần củng cố hoà bình, an ninh và hợp tác quốctế.

3. Hai Bên sẽcùng nỗ lực để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, doanhnghiệp nhỏ và vừa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, đào tạo cán bộ và cáclĩnh vực có triển vọng khác.

4. Hai Bên sẽ đặcbiệt quan tâm tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại nhằm củng cố quan hệ songphương và nâng cao mức sống của nhân dân nước mình. Hai Bên sẽ khuyến khích cáccuộc tiếp xúc giữa các cơ quan nhà nước, đại diện các ngành kinh tế, các giới kinhdoanh để tìm kiếm và thực hiện những khả năng hợp tác mới. Hai bên quan tâm tớiviệc trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau.

5. Hai Bên chủtrương đẩy mạnh hoạt động của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-đô-va về hợptác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, nâng cao vai trò của Uỷ bannày trong việc phối hợp hành động song phương trong các lĩnh vực khác nhau. HaiBên sẽ phấn đấu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế, thanhniên, thể thao và du lịch.

6. Hai Bên khẳngđịnh cần mở rộng cơ sở điều ước pháp lý để tiếp tục củng cố sự hợp tác nhiềumặt và hoan nghênh các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm này.

7. Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam ủng hộ những nỗ lực của Cộng hoà Môn-đô-va nhằm giảiquyết vấn đề Pri-đơ-nét-xtơ-rô-vie trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹnlãnh thổ của Môn-đô-va, và nhằm củng cố hoà bình, ổn định và phát triển hợp tácở châu Âu và trên thế giới.

Cộng hoàMôn-đô-va đánh giá cao những thành tựu của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namtrong sự nghiệp đổi mới đất nước, hoan nghênh đường lối đối ngoại mở rộng, đadạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế của Việt Nam, góp phần bảo đảm hoàbình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Châu Á và trên thếgiới.

8. Hai Bên khẳng định vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hoàbình và thúc đẩy phát triển, ủng hộ các nỗ lực chung nhằm nâng cao hiệu quả củatổ chức này trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu và phát triển sự hợp tácquốc tế trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, môitrường, nhân đạo và các lĩnh vực khác.

9. Hai Bên bày tỏquyết tâm hợp tác trên cơ sở song phương và đa phương đấu tranh chống chủ nghĩakhủng bố quốc tế, chủ nghĩa ly khai, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, tội phạmxuyên quốc gia và việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt đang đe doạ nghiêmtrọng hoà bình và an ninh của các quốc gia.

Tổng thống nướcCộng hoà Môn-đô-va Vla-đi-mia Vô-rô-nin đã mời Chủ tịch nước Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương thăm chính thức Cộng hoà Môn-đô-va vào thờigian thích hợp. Chủ tịch Trần Đức Lương đã cảm ơn và nhận lời mời. Thời giancủa chuyến thăm sẽ được thoả thuận theo đường ngoại giao.