VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1961

TUYÊN BỐ CHUNG

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐCLÀO

Nhận lời mời của Chính phủ nước ViệtNam Dân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souvanna Phouma, Thủ tướng Chính phủ Vươngquốc Lào cùng Quận chúa Moune Souvanna Phouma đã đến thăm nước Việt Nam Dân chủCộng hòa từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 04 năm 1961. Cùng đi với Hoàng thân Thủtướng có: Ông Quinim Pholséna Bộ trưởng Bộ Thông tin, Hoàng thân SisoumangSisaleumsak Thứ trưởng Bộ công tác nông thôn, Đại tá Soukan Vilaysarn, ÔngKhamchan Pradith và phu nhân. Cũng trong dịp này nhận lời mời sang thăm hữunghị của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souphanouvong,Chủ tịch Neo Lào Hắksạt, đã đến Hà Nội.

Hoàng thân Souvanna Phouma, Hoàng thânSouphanouvong và các vị cùng đi với Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào đã đượcChủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp kiến.

Trong thời gian ở thăm nước Việt NamDân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souvanna Phouma đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủnước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng về những biện pháp chính trị giảiquyết vấn đề Lào, về quan hệ giữa hai nước và về một số vấn đề quốc tế quantrọng.

Cùng tham dự hội đàm:

- Về phía Việt Nam có các ông:

Phó Thủ tướng Phạm Hùng,

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung VănKhiêm,

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch,

- Về phía Lào có các ông:

Hoàng thân Souphanouvong Chủ tịch NeoLào Hắksạt.

Bộ trưởng Bộ Thông tin QuinimPholséna,

Thứ trưởng Bộ công tác nông thônHoàng thân Sisoumăng Sisaleumsák.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu khôngkhí hữu nghị, thành thật và hiểu biết lẫn nhau. Hai Thủ tướng đã hoàn toànthống nhất ý kiến về những vấn đề đã nêu lên.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng nguyênnhân gây ra tình hình nguy hiểm ở Lào là chính sách can thiệp vào nội bộ nướcLào, của một số nước hội viên khối quân sự Đông Nam Á đứng đầu là đế quốc Mỹ cácnước này đã ra sức giúp bọn phiến loạn ở Lào về quân sự và về tài chính đểchống lại Chính phủ hợp pháp, chống lại chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợpvà đoàn kết dân tộc của Hoàng thân Souvanna Phouma, đi ngược lại nguyện vọngthiết tha và quyền lợi chính đáng của nhân dân Lào, đe dọa hòa bình và an ninhcủa các dân tộc ở Đông dương và Đông Nam Á.

Hai Thủ tướng nhận thấy rằng cuộc đấutranh anh dũng của nhân dân Lào chống lại sự can thiệp của nước ngoài, nhằm thựchiện chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp và đoàn kết dân tộc của Chính phủVương quốc Lào do Hoàng thân Souvanna Phouma làm Thủ tướng đã được nhân dân ViệtNam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ nhiều nước yêu chuộnghòa bình và công lý trên thế giới nhiệt liệt đồng tình và tích cực ủng hộ. ThủTướng Phạm Văn Đồng nhấn mạnh là những thắng lợi mà nhân dân Lào đã đạt được từtrước đến nay, chứng tỏ chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp và đoàn kết dântộc của Chính phủ vương quốc Lào là chính sách duy nhất đúng và Hoàng thânSouvanna Phouma, người tượng trưng cho chính sách đó, được nhân dân Lào nhấttrí ủng hộ. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn luôn mong muốn bêncạnh mình có một nước Lào hòa bình trung lập, độc lập và thống nhất, và cươngquyết ủng hộ sự nghiệp cao cả của nhân dân và Chính phủ hợp pháp Lào do Hoàngthân Souvanna Phouma làm Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủCộng hòa bày tỏ với Hoàng thân Souvanna Phouma mối cảm tình, sự kính trọng, lòngkhâm phục của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Lào.

Hai Thủ tướng nhiệt liệt hoan nghênhba văn kiện của hai Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, công bố ngày 24 tháng4 năm 1961 và nhất trí cho rằng việc họp Hội nghị Giơ-ne-vơ mở rộng với sự thamgia của 14 nước như: Thái tử Norodom Sihanouk, Quốc trưởng nước Cămpuchia đềnghị là con đường hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình vấn đề Lào. Hai vị mongmuốn các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ sắp tới sẽ thực sự đảm bảo chủ quyền,độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Lào, đảm bảo nước ngoài khôngcan thiệp vào nội bộ nước Lào.

Hai Thủ tướng một lần nữa xác nhận:Hiệp Nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, Hiệp nghị Vientiane năm 1956-1957 và bản tuyên bốchung ngày 20 tháng 11 năm 1960 giữa Hoàng thân Souvanna Phouma và Hoàng thân Souphanouvonglà những cơ sở tốt cho việc giải quyết hòa bình vấn đề Lào và cho việc thànhlập một Chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện một chính sách hòa bình trunglập thực sự.

Về phương diện quốc tế, hai vị Thủ tướngnhấn mạnh phải thủ tiêu tức khắc chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức. Hai vịcực lực lên án hành động vũ trang xâm lược Cuba và vui mừng trước những thắnglợi to lớn của nhân dân Cuba trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. Hai vị đòiphải chấm dứt ngay mọi hành động xâm lược nước Cộng hòa Cuba, những hành độngđó, nếu tiếp tục, nhất định sẽ đem đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng chohòa bình thế giới.

Hai Thủ tướng rất hài lòng thấy rằngtừ tháng 8 năm 1960, khi Hoàng thân Souvanna Phouma đảm nhiệm việc lãnh đạoChính phủ vương quốc Lào, mối quan hệ láng giềng và sự hợp tác hữu nghị giữahai nước đã phát triển thêm một bước trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hòabình và tinh thần Hội nghị Băng-đung.

Để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghịvà hợp tác giữa hai nước, hai Thủ tướng quyết định đặt quan hệ ngoại giao vàtrao đổi đại diện cấp Đại sứ. Hai vị thỏa thuận sẽ ký kết trong thời gian tớinhững Hiệp định hợp tác kinh tế và văn hóa.

Theo lời yêu cầu của Chính phủ vươngquốc Lào, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ giúp xây dựng và sửa chữamột số đường giao thông; Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nhận giúpLào đào tạo nhân viên kỹ thuật và gửi chuyên gia sang giúp Lào.

Thay mặt nhân dân và Chính phủ vươngquốc Lào, Hoàng thân Souvanna Phouma thành thật cảm tạ sự ủng hộ và giúp đỡ cóhiệu quả của nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đốivới nhân dân và Chính phủ vương quốc Lào.

Hoàng thân Souvanna Phouma tỏ sự đồngtình sâu sắc và ủng hộ những cố gắng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trongcuộc đấu tranh thống nhất đất nước và nhấn mạnh rằng các dân tộc phải được tựdo quyết định vận mạng của mình, nước ngoài không được can thiệp vào. Hoàngthân tuyên bố hoàn toàn tán thành lập trường của Chính phủ nước Việt Nam Dânchủ Cộng hòa trong vấn đề hòa bình thống nhất nước Việt Nam và mong muốn nướcViệt Nam được mau chóng thống nhất bằng phương pháp hòa bình theo đúng tinhthần Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Hai vị Thủ tướng cho rằng cuộc đi thămnước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hoàng thân Souvanna Phouma và các vị cùng đilà một cống hiến quan trọng vào sự phát triển quan hệ láng giềng tốt và sự hợptác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình ởĐông dương, Đông Nam Á và thế giới.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Phạm Văn Đồng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC LÀO
Hoàng thân Souvanna Phouma